BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift, đây là vòng lặp rất quen thuộc và thường dùng để lặp trong những trường hợp không biết trước tổng số lần lặp. Ví dụ với bài toán khử đệ quy thì bắt buộc bạn phải sử dụng dạng vòng lặp như while, không thể sử dụng vòng lặp for.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while hoạt động theo quy tắc sẽ kiểm tra điều kiện trước rồi mới lặp. Nếu thỏa điều kiện thì những câu lệnh bên trong vòng lặp sẽ được thực hiện, ngược lại thì vòng lặp sẽ dừng ngay lập tức.

Cú pháp như sau:

while condition {
  // your statements
}

Trong đó condition là điều kiện để lặp. Nếu:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • condition có giá trị TRUE thì lần lặp sẽ thực hiện
 • condition có giá trị FALSE thì vòng lặp kết thúc

Xem lược đồ hoạt động của vòng lặp while như sau:

swift while loop flowchart diagram png

Ví dụ: Sử dụng vòng lặp while để in ra các số từ 1 đến 10.

Với bài này nếu sử dụng vòng lặp for thì cực kì đơn giản, nhưng ở đây bài toán muốn vòng lặp while nên mình sẽ giải như sau:

var i = 1
while i <= 10 {
  print(i)
  i = i + 1
}

Ở đây đoạn code i = i + 1 cực kì quan trọng. Nếu không có dòng này thì chương trình sẽ bị lặp vô hạn, đây là lỗi rất nghiêm trọng vì nó sẽ gây chết cả ứng dụng vì máy tính không đủ tài nguyên để xử lý.

Sau mỗi lần lặp thì biến i sẽ tăng lên 1 đơn vì, vì vậy ở những lần lặp tiếp theo i sẽ tăng lên 1. Cứ như vậy đến lần thứ 10 lặp xong thì i có giá trị là 11, lúc này điều kiện lặp không đúng nữa nên kết thúc.

2. Ví dụ vòng lặp while trong Swift

Quay lại bài toán năm xưa, mình sẽ viết chương trình in ra các số chẵn từ 1 đến 1000 nhé.

Với bài này thì ta cũng khai báo một biến i dùng để điều khiển vòng lặp.

Để in ra các số chẵn thì ta sẽ lặp từ 2 đến 1000 với bước nhảy là 2.

var i = 2
while i <= 1000 {
  print(i)
  i = i + 2
}

Cách giải này là tối ưu nhất vì bạn chỉ lặp đúng 500 lần. Vẫn còn một cách giải khác, đó là lặp từ 1 đến 1000 với bước nhảy là 1, sau đó sử dụng lệnh if để kiểm tra và in ra các số chẵn mà thôi.

var i = 1
while i <= 1000 {
  if (i % 2 == 0)
    print(i)
  i = i + 1
}

Rõ ràng cách thứ hai rất phức tạp.

Trên là cú pháp và cách sử dụng vòng lặp while trong Swift. Bạn cần lưu ý rằng đây là vòng lặp rất dễ gây ra tình trạng lặp vô hạn, vì vậy bạn cần phải kiểm tra điểm dừng một cách chi tiết, nếu không toàn bộ ứng dụng của bạn sẽ bị chết.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top