Home > jQuery > jQuery căn bản > Hàm Xử lý sự kiện là gì?

Hàm Xử lý sự kiện là gì?

Trước khi bắt đầu học về các sự kiện trong jQuery thì chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm khá quan trọng đó là hàm xử lý sự kiện.

Xử lý sự kiện là gì?

Như các bạn biết, lập trình hướng sự kiện đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực lập trình ứng dụng, và Javascript là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện nên bạn cần phải hiểu rõ nó là điều bắt buộc.

Trước tiên ta đi vào định nghĩa đã nhé. Xử lý sự kiện tức là bạn sẽ xây dựng một chương trình nhằm giải quyết một vấn đề gì đó khi sự kiện xảy ra. Ví dụ bạn xây dựng chức năng đăng nhập, khi người dùng click vào nút đăng nhập thì tức là sự kiện click đã kích hoạt, lúc này theo yêu cầu của ứng dụng thì mình sẽ viết một chương trình xử lý đăng nhập và gán vào sự kiện click (tức là click đăng nhập thì chạy đoạn code đó).

Như vậy xử lý sự kiện là một chương trình nhằm giải quyết một bài toán khi sự kiện xảy ra.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Hàm xử lý sự kiện là gì?

Hàm là tập hợp những đoạn code dùng để xử lý một chức năng cụ thể, nó được tạo ra nhằm tối ưu hóa chương trình, tránh lặp đi lặp lại một đoạn code nhiều lần, và dễ dàng bảo trì hơn. 

Ví dụ
$("#password").click(function () {
  // xử lý khi sự kiện click được kích hoạt
});

Mình sẽ lấy ví dụ ở trên đó là khi click thì xử lý validate thông tin đăng nhập như sau:

Ví dụ RUN
<script>
  $(document).ready(function () {
    $("#loginbtn").click(function () {
      var username = $('#username').val();
      var password = $('#password').val();

      if (username == "" || password == ""){
        alert("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin");
        return false;
      }
      else {
        alert("Thông tin hợp lệ");
        return true;
      }
    });
  });
</script>

<form method="post">
  <input id="username" type="text" value="" placeholder="Username"> <br/><br/>
  <input id="password" type="password" value="" placeholder="Password"> <br/><br/>
  <input type="submit" value="LOGIN" id="loginbtn">
</form>

Lời kết

Như vậy hàm xử lý sự kiện thưc ra là một đoạn code được gán vào một sự kiện nào đó và khi sự kiện được kích hoạt thì đoạn code đó sẽ được chạy.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP