PHP CURL
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 03: Lấy hình từ site khác bằng PHP CURL

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm curl_setopt php dùng để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Như tôi đã trình bày vì nội dung các tham số của hàm này quá nhiều nên không thể liệt kê ra hết được, vì vậy chúng  ta sẽ làm từng ví dụ để dễ dàng nắm bắt hơn. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy hình từ site khác bằng PHP CURL

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm lấy hình từ site khác bằng PHP CURL

Trước khi vào viết thư viện chúng ta tìm hiểu một số options của hàm curl_setopt đã nhé:

 • CURLOPT_USERAGENT: Dùng để giả lập đang gửi ở trình duyệt nào (user agent)
 • CURLOPT_RETURNTRANSFER: Dùng để thiết lập kết quả sẽ trả về (return) chứ không in (print)
 • CURLOPT_TIMEOUT: Thiết lập thời gian sống của một request CURL
 • CURLOPT_FILE: Lưu kết quả vào file 

Chúng ta sẽ cần mở một file và ghi nội dung lấy được vào file đó, vậy hàm cuối cùng của chúng ta như sau:

function curl_download($Url, $saveTo)
{
  // Mở một file mới với đường dẫn và tên file là tham số $saveTo
  $fp = fopen ($saveTo, 'w+');
  
  // Bắt đầu CURl
  $ch = curl_init($Url);
  
  // Thiết lập giả lập trình duyệt
  // nghĩa là giả mạo đang gửi từ trình duyệt nào đó, ở đây tôi dùng Firefox
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0");
  
  // Thiết lập trả kết quả về chứ không print ra
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 
  // Thời gian timeout
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1000);
  
  // Lưu kết quả vào file vừa mở
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
  
  // Thực hiện download file
  $result = curl_exec($ch);
  
  // Đóng CURL
  curl_close($ch);
  
  return $result;
}
Cách sử dụng:

curl_download('https://freetuts.net/upload/page/images/2014/11/16/31/tong-hop-bai-viet-hoc-jquery-can-ban-den-nang-cao.gif', 'upload/demo.png');
Qua phần comment mình đã giải thích rồi nên mình không nói gì thêm.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Lời kết

Qua bài này bạn thấy thích thú với CURL rồi đúng không nhỉ :D, không biết bạn thế nào chứ mình thấy khoái nó rồi đấy. Hy vọng qua bài hướng dẫn lấy hình từ site khác bằng PHP CURL này sẽ kích thích sự thích thú của bạn cho chủ đề này.

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top