Bài 08: Sử dụng CURL PHP để đăng nhập vào website khác

Trong bài này chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức ở bài POST và GET trong PHP CURL để xử lý đăng nhập vào một website nào đó. Cái này khá là hay đấy vì mình có thể dùng để làm ứng dụng đăng bài tự động lên các forum hay một số website khác cheeky.

Bây giờ ta cần một website để đăng nhập, cũng không biết chọn site nào nên mình mạo muội xin phép được lấy site http://www.vn-zoom.com/, nếu có gì vi phạm thì mong được bỏ qua và mình sẽ gở bài ngay nếu admin website vnzoom yêu cầu.

1. Sử dụng CURL để đăng nhập vào website khác

Để sử dụng CURL đăng nhập vào một website nào đó thì điều trước tiên bạn phải dùng Firebug để soi xem những dữ liệu nào sẽ được gửi đi khi xử lý đăng nhập, ở đây mình đã check và thấy những key dữ liệu sẽ gửi đi là:

 • Method = POST
 • Action  = http://www.vn-zoom.com/login.php?do=login
 • vb_login_username: Tên đăng nhập
 • vb_login_password: Mật khẩu
 • securitytoken = guest: có gí trị là guest
 • do = login: có giá trị là login

Như vậy chúng ta sẽ có một mảng các tham số là:

$param = array(
  'vb_login_username' => 'tendangnhap',
  'vb_login_password' => 'matkhau',
  'securitytoken' => 'guest',
  'do' => 'login'
);

Bây giờ ta sẽ code nhé, bạn tạo một file index.php với nội dung như sau:

// Các tham số
$param = array(
  'vb_login_username' => 'tendangnhap',
  'vb_login_password' => 'matkhau',
  'securitytoken' => 'guest',
  'do' => 'login'
);

// URL 
$url = 'http://www.vn-zoom.com/login.php?do=login';

// Khởi tạo CURL
$ch = curl_init($url);

// Thiết lập có return
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($param));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);

// Thiết lập sử dụng trình duyệt hiện tại
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);

$result = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

echo $result;

Các bạn đổi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu sau đó  chạy lên sẽ thấy kết quả là nó thông báo đăng nhập thành công, như vậy là ta đã login vào rồi đấy.

2. Lời kết

Bài này chỉ mang tính chất học tập về CURL nói chung và cách xử lý FORM và các dữ liệu gửi đi kèm theo với FORM nói riêng. Nên nếu có gì mạo phạm tới website vn-zoom.com thì mong được bỏ qua và góp ý, mình sẽ xử lý ngay khi có yêu cầu. Cám ơn một lần nữa.

Combo học PHP MVC từ căn bản tới nâng cao!
Đây là khóa học hướng dẫn bạn cách xây dựng website dựa theo mô hình MVC, một mô hình rất quen thuộc bắt buộc ai cũng phải biết. Khóa học khá chất lượng nhé bạn.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 20: Học lập trình Angular js/MySQL/PHP

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
UNICA - Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

(Giảng viên: Đặng Kim Thi)

XEM
UNICA - Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
KYNA - Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
KYNA - Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP

(Giảng viên: Lưu Trường Hải Lân)

XEM

BÌNH LUẬN

Đặt câu hỏi: Hãy tham gia vào group học lập trình web để tham gia thảo luận và đặt câu hỏi, với hơn 30.000 thành viên hiện đang hoạt động tại group này. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt câu hỏi nếu cần tư vấn về các vấn đề như định hướng nghề nghiệp, những khó khăn trong quá trình học tập.

Hỗ trợ việc làm: Hãy tham gia vào group việc làm công nghệ thông tin để tìm và đăng tuyển lập trình viên. Hy vọng đây sẽ là nơi tìm kiếm việc làm lý tưởng cho bạn và nhà tuyển dụng.