CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm asctime() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm asctime() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi thời gian lịch trong C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm asctime() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm asctime() trong C/ C++

Hàm asctime() trong C++ được sử dụng để chuyển đổi thời gian lịch đã cho của cấu trúc tm thành biểu diễn ký tự.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

char* asctime(const struct tm * time_ptr);

Trong đó:

  • time_ptr: con trỏ tới một đối tượng tm cần chuyển đổi.

Hàm asctime() nhận một con trỏ đến đối tượng tm làm tham số của nó. Hàm trả về một biểu diễn văn bản cho một thời gian lịch nhất định có dạng:

Www Mmm dd hh:mm:ss yyyy
Kiểu Mô tả Thu được từ Gái trị
Www 3 chữ cái ngày trong tuần time_ptr->tm_wday Thứ hai đến chủ nhật
Mmm Tên 3 tháng gồm 3 chữ cái time_ptr->tm_mon Tháng 1 đến tháng 12
dd Ngày có hai chữ số trong tháng time_ptr->tm_mday 01 đến 31
hh Giờ có 2 chữ số time_ptr->tm_hour 00 đén 23
mm Phút có hai chữ số time_ptr->tm_min 00 đến 59
ss Giây có hai chữ s time_ptr->tm_sec 00 đến 59
yyyy Năm có 4 chữ số time_ptr->tm_year + 1900 Số 4 chữ số

Hàm trả về một con trỏ đến biểu diễn ký tự của thời gian nhất định.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có biến curr_time là thời gian hiện tại và chúng ta muốn nó hiển thị theo kiểu localtime thì khai báo như sau:

asctime(localtime(&curr_time));

Cách dùng hàm asctime() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm asctime() để minh họa cho cách dùng của nó.

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một biến curr_time
  time_t curr_time;
  //sử dụng hàm time để gán ngày giờ hiện tại cho curr_time
	time(&curr_time);
  //sử dụng hàm asctime() để format ngày giờ theo kiểu localtime
	cout << "Ngày giờ hiện tại là: " << asctime(localtime(&curr_time));

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asctime 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm asctime() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top