banner jpg
CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm clock() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm clock() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để trả về thời gian xử lý gần đúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm clock() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm clock() trong C/ C++

Hàm clock() trong C++ trả về thời gian xử lý gần đúng được chương trình sử dụng. Hiểu đơn giản là nó sẽ trả về thời gian giữa hai lần gọi hàm clock().

Đồng hồ thời gian có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn đồng hồ thực tế. Nó phụ thuộc vào cách hệ điều hành phân bổ tài nguyên cho tiến trình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

clock_t clock();

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm clock () trả về thời gian bộ xử lý được chương trình sử dụng cho đến thời điểm hiện tại.
  • Khi không thành công, nó trả về -1 được chuyển thành kiểu clock_t.

Ví dụ: Ta muốn tính khoảng thời gian sử dụng hàm clock lần thứ nhất đến lần thứ hai.

//sử dụng hàm clock() lần thứ nhất
time_req = clock();
//sử dụng hàm clock() lần thứ hai, sau đó tính khoảng thời gian bằng cách lấy lần sau trừ lần đầu
time_req = clock() - time_req;

Cách dùng hàm clock() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm clock() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ áp dụng hàm clock() để tính khoảng thời gian khác nhau giữa việc sử dụng và không sử dụng hàm pow() để tính.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  float x,y;
	clock_t time_req;

	/* ví dụ sử dụng hàm pow() để tính */
  //sử dụng hàm clock() lần thứ nhất
	time_req = clock();
	for(int i=0; i<100000; i++)
	{
		y = log(pow(i,5));
	}
  //sau khi tính xong, sử dụng lần hai đê tính toán khoảng thời gian
	time_req = clock() - time_req;
	cout << "Sử dụng hàm pow(), thì mất " << (float)time_req/CLOCKS_PER_SEC << " giây để tính" << endl;
	
	/* ví dụ không sử dụng hàm pow() để tính, tương tự như trên */ 
	time_req = clock();
	for(int i=0; i<100000; i++)
	{
		y = log(i*i*i*i*i);
	}
	time_req = clock()- time_req;
	cout << "Không sử dụng hàm pow(), thì mất " << (float)time_req/CLOCKS_PER_SEC << " giây để tính" << endl;

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

clock 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clock() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top