CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm clock() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm clock() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để trả về thời gian xử lý gần đúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm clock() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm clock() trong C/ C++

Hàm clock() trong C++ trả về thời gian xử lý gần đúng được chương trình sử dụng. Hiểu đơn giản là nó sẽ trả về thời gian giữa hai lần gọi hàm clock().

Đồng hồ thời gian có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn đồng hồ thực tế. Nó phụ thuộc vào cách hệ điều hành phân bổ tài nguyên cho tiến trình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

clock_t clock();

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm clock () trả về thời gian bộ xử lý được chương trình sử dụng cho đến thời điểm hiện tại.
  • Khi không thành công, nó trả về -1 được chuyển thành kiểu clock_t.

Ví dụ: Ta muốn tính khoảng thời gian sử dụng hàm clock lần thứ nhất đến lần thứ hai.

//sử dụng hàm clock() lần thứ nhất
time_req = clock();
//sử dụng hàm clock() lần thứ hai, sau đó tính khoảng thời gian bằng cách lấy lần sau trừ lần đầu
time_req = clock() - time_req;

Cách dùng hàm clock() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm clock() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ áp dụng hàm clock() để tính khoảng thời gian khác nhau giữa việc sử dụng và không sử dụng hàm pow() để tính.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  float x,y;
	clock_t time_req;

	/* ví dụ sử dụng hàm pow() để tính */
  //sử dụng hàm clock() lần thứ nhất
	time_req = clock();
	for(int i=0; i<100000; i++)
	{
		y = log(pow(i,5));
	}
  //sau khi tính xong, sử dụng lần hai đê tính toán khoảng thời gian
	time_req = clock() - time_req;
	cout << "Sử dụng hàm pow(), thì mất " << (float)time_req/CLOCKS_PER_SEC << " giây để tính" << endl;
	
	/* ví dụ không sử dụng hàm pow() để tính, tương tự như trên */ 
	time_req = clock();
	for(int i=0; i<100000; i++)
	{
		y = log(i*i*i*i*i);
	}
	time_req = clock()- time_req;
	cout << "Không sử dụng hàm pow(), thì mất " << (float)time_req/CLOCKS_PER_SEC << " giây để tính" << endl;

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

clock 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clock() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top