CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm localtime() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm localtime() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi thời gian dưới dạng localtime (giờ địa phương).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm localtime() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm localtime() trong C/ C++

Hàm localtime() trong C++ chuyển đổi thời gian đã cho kể từ kỷ nguyên thành thời gian lịch được biểu thị dưới dạng localtime (giờ địa phương).

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tm* localtime(const time_t* time_pretr);

Hàm localtime() nhận một con trỏ kiểu time_t làm đối số của nó và trả về một đối tượng con trỏ của cấu trúc tm. Giá trị được trả về bởi hàm localtime() là giờ cục bộ (local time).

Sau đó, giờ, phút và giây có thể được truy cập bằng tm_hour, tm_min và tm_sec.

Trong đó:

  • time_ptr: con trỏ đến một đối tượng time_t cần chuyển đổi.

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm localtime () trả về một con trỏ đến một đối tượng tm.
  • Khi thất bại, một con trỏ null được trả về.

Cách dùng hàm localtime() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm localtime() để minh họa cho cách dùng của nó.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo biến curr_time để biểu diễn thời gian hiện tại
  time_t curr_time;
	curr_time = time(NULL);
  //sử dụng hàm localtime() để chuyển đổi format cho curr_time
	tm *tm_local = localtime(&curr_time);
  //sử dụng con trỏ tm_local để gọi giờ phút giây và hiển thị ra màn hình
	cout << "Giờ cục bộ hiện tại: " << tm_local->tm_hour << ":" << tm_local->tm_min << ":" << tm_local->tm_sec;

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

localtime 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm localtime() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top