CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm time() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm time() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để trả về thời gian lịch hiện tại.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm time() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm time() trong C/ C++

Hàm time() trong C++ trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng một đối tượng kiểu time_t.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

time_t time(time_t* arg);

Hàm time() nhận một con trỏ đến đối tượng time_t làm đối số của nó. Sau đó trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng giá trị của kiểu time_t.

Trong đó:

  • arg: con trỏ tới một đối tượng time_t (nếu không phải null) lưu trữ thời gian.

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm time() trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng giá trị của kiểu time_t.
  • Khi thất bại, nó trả về -1 được chuyển thành kiểu time_t.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có biến curr_time là thời gian hiện tại và chúng ta muốn nó trả về thời gian hiện tại dưới dạng time_t (số giây).

time_t curr_time;

curr_time = time(NULL);

Cách dùng hàm time() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm time() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ hiển thị số giây đã trôi qua kể từ 1/1/1970 đến hiện tại.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo biến current_time để trả về giá trị dạng time_t
  time_t current_time;
  //sử dụng hàm time() để hiển thị current_time
	current_time = time(NULL);
	cout << current_time << " giây đã trôi qua kể từ 00:00:00 GMT, Jan 1, 1970";

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

time 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm time() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top