CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm gmtime() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm gmtime() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi thời gian đã cho hiển thị dưới dạng UTC.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm gmtime() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm gmtime() trong C/ C++

Hàm gmtime() trong C++ chuyển đổi thời gian đã cho kể từ kỷ nguyên thành thời gian lịch được biểu thị bằng giờ UTC.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tm* gmtime(const time_t* time_ptr);

Hàm gmtime() nhận một con trỏ kiểu time_t làm đối số của nó và trả về một đối tượng con trỏ kiểu tm. Giá trị được trả về bởi hàm gmtime() là thời gian ở múi giờ GMT.

Sau đó, giờ, phút và giây có thể được truy cập bằng tm_hour, tm_min và tm_sec tương ứng.

Trong đó:

  • time_ptr: con trỏ đến một đối tượng time_t cần chuyển đổi.

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm gmtime() trả về một con trỏ đến một đối tượng tm.
  • Khi thất bại, một con trỏ null được trả về.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có biến curr_time là thời gian hiện tại và chúng ta muốn nó hiển thị theo kiểu UTC thì khai báo như sau:

gmtime(&curr_time);

Cách dùng hàm gmtime() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm gmtime() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ sử dụng hàm gmtime() để hiển thị ngày giờ hiện tại dưới dạng UTC.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  // khai báo biến curr_time để hiển thị ngày giờ hiện tại
  time_t curr_time;
	curr_time = time(NULL);
  //sử dụng hàm gmtime để hiện thị curr_tiem dưới dạng UTC
	tm *tm_gmt = gmtime(&curr_time);
	cout << "Thời gian hiện tại: " << tm_gmt->tm_hour << ":" << tm_gmt->tm_min << ":" << tm_gmt->tm_sec << " GMT";

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

gmtime 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm gmtime() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top