CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm ceil() trong C/C++

Trong C/C++, hàm ceil() là một trong những công cụ mạnh mẽ được sử dụng để làm tròn một số thực lên về giá trị nguyên gần nhất. Hàm này thường được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ tính toán tài chính đến xử lý dữ liệu khoa học.

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm ceil(), từ cú pháp, cách sử dụng, đến các ứng dụng thực tế của nó trong lập trình. Hãy cùng freetuts.net tìm hiểu nhé!

Cú pháp của hàm ceil() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm ceil()

#include <cmath>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
double ceil(double x);

Trong đó:

 • x: Số thực cần làm tròn lên về giá trị nguyên gần nhất.

Tham số của hàm ceil()

 • x: Số thực cần làm tròn lên về giá trị nguyên gần nhất.

Giá trị trả về của hàm ceil()

 • Hàm ceil() trả về giá trị kiểu double là kết quả của việc làm tròn x lên về giá trị nguyên gần nhất.

Cách sử dụng hàm ceil() trong C/C++

Làm tròn lên với hàm ceil()

 • Hàm ceil() được sử dụng để làm tròn một số thực lên về giá trị nguyên gần nhất.

Xử lý các trường hợp đặc biệt

 • Hàm ceil() không cần xử lý các trường hợp đặc biệt, nó có thể được sử dụng trực tiếp với các giá trị số thực bất kỳ.

Ví dụ về cách sử dụng hàm ceil()

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  // Ví dụ 1: Làm tròn lên số thực
  double x = 5.4;
  double rounded_up = ceil(x);
  std::cout << "Số thực " << x << " sau khi làm tròn lên là: " << rounded_up << std::endl;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Ví dụ 2: Làm tròn lên số âm
  double y = -3.8;
  double rounded_up_negative = ceil(y);
  std::cout << "Số thực " << y << " sau khi làm tròn lên là: " << rounded_up_negative << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Số thực 5.4 sau khi làm tròn lên là: 6
Số thực -3.8 sau khi làm tròn lên là: -3

Trong ví dụ trên:

 • Mình sử dụng hàm ceil() để làm tròn lên các giá trị số thực x và y.
 • Kết quả được in ra cho thấy giá trị sau khi làm tròn lên về giá trị nguyên gần nhất của x và y.

Lưu ý khi sử dụng hàm ceil() trong C/C++

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý

 • Hàm ceil() thường không cần xử lý các trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, khi làm tròn số âm, kết quả có thể không như mong đợi vì nó sẽ làm tròn lên về giá trị lớn hơn.
 • Khi sử dụng hàm ceil() với các kiểu dữ liệu nguyên (như int, long), chúng ta cần chú ý về kiểu dữ liệu của kết quả để tránh tràn số.

Hạn chế của hàm ceil()

Một số hạn chế của hàm ceil() bao gồm:

 • Không thể làm tròn các giá trị số thực lớn hơn giới hạn của kiểu dữ liệu double.
 • Khi làm tròn số âm, kết quả có thể không như mong đợi nếu không được xử lý cẩn thận.

Ví dụ về việc sử dụng hàm ceil() trong C/C++

Sử dụng hàm ceil() trong tính toán tài chính

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  // Ví dụ: Tính số lượng cổ phiếu cần mua để đạt được số lượng nguyên
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  double number_of_shares = 35.6;
  int shares_to_buy = ceil(number_of_shares);
  std::cout << "Số lượng cổ phiếu cần mua là: " << shares_to_buy << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Số lượng cổ phiếu cần mua là: 36

Trong tài chính, khi tính toán số lượng cổ phiếu cần mua, mình thường cần làm tròn lên đến số nguyên gần nhất vì không thể mua một phần của một cổ phiếu.

Ứng dụng của hàm ceil() trong lĩnh vực khoa học

#include <iostream>
#include <cmath>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Ví dụ: Tính số lượng thí nghiệm cần thực hiện để đạt được số lượng nguyên
  double experiments_needed = 43.2;
  int experiments_to_run = ceil(experiments_needed);
  std::cout << "Số lượng thí nghiệm cần thực hiện là: " << experiments_to_run << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Số lượng thí nghiệm cần thực hiện là: 44

Trong lĩnh vực khoa học, khi tính toán số lượng thí nghiệm cần thực hiện, mình thường cần làm tròn lên để đảm bảo đủ số lượng thí nghiệm cần thiết.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm ceil() trong ngôn ngữ lập trình C/C++. Mình đã tìm hiểu về cú pháp, cách sử dụng, lưu ý khi sử dụng, và các ví dụ thực tế về việc áp dụng hàm ceil() trong các lĩnh vực khác nhau.

Việc hiểu và sử dụng hàm ceil() có thể giúp mình xử lý dữ liệu số thực một cách hiệu quả trong các ứng dụng thực tế, từ tính toán tài chính đến nghiên cứu khoa học.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức về hàm ceil() và cách áp dụng nó trong lập trình của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top