CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm fmod() trong C/C++

Hàm fmod() cung cấp khả năng xử lý các trường hợp đặc biệt và đảm bảo kết quả chính xác trong mọi tình huống.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm fmod() trong C/C++, từ cú pháp đến cách sử dụng và các ví dụ minh họa thực tế. Hãy cùng đi vào phần chi tiết của chủ đề này để hiểu rõ hơn về tính năng và ứng dụng của hàm fmod() trong lập trình.

Cú pháp của hàm fmod() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm fmod()

double fmod(double x, double y);

Tham số của hàm fmod()

 • x: Số thực đầu tiên.
 • y: Số thực thứ hai, không được bằng 0.

Giá trị trả về của hàm fmod()

 • Hàm fmod() trả về phần dư của phép chia x cho y, tức là phần dư sau khi x chia y. Giá trị trả về sẽ có kiểu double.

Cách sử dụng hàm fmod() trong C/C++

Sử dụng hàm fmod() để tính phần dư của phép chia

Hàm fmod() rất hữu ích khi bạn muốn tính toán phần dư của phép chia giữa hai số thực.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm, số 0, v.v.

 • Trường hợp số âm: Hàm fmod() cũng hoạt động đúng với số âm. Nó sẽ trả về phần dư dương hoặc âm tùy thuộc vào các số đầu vào.
 • Trường hợp số 0: Nếu số y bằng 0, hàm fmod() sẽ trả về NaN (Not a Number) hoặc ±Infinity, tùy thuộc vào số x. Điều này cũng tùy thuộc vào việc sử dụng thư viện chuẩn của C/C++ hoặc trình biên dịch cụ thể.

Ví dụ về cách sử dụng hàm fmod()

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm fmod() trong C++:

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  double x = 10.5;
  double y = 3.0;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính phần dư của phép chia x cho y
  double remainder = fmod(x, y);

  std::cout << "Phan du cua " << x << " chia " << y << " la: " << remainder << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Phan du cua 10.5 chia 3 la: 1.5

Lưu ý khi sử dụng hàm fmod() trong C/C++

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý khi sử dụng hàm fmod()

 • Trường hợp số y bằng 0: Nếu số y bằng 0, hàm fmod() sẽ trả về NaN (Not a Number) hoặc ±Infinity, tùy thuộc vào số x. Điều này có thể gây ra lỗi nếu không được xử lý cẩn thận.
 • Trường hợp số y âm: Khi số y âm, kết quả của hàm fmod() sẽ phụ thuộc vào việc số x là dương hay âm.

Hạn chế của hàm fmod()

 • Hàm fmod() chỉ trả về phần dư của phép chia giữa hai số thực. Nếu bạn cần tính phần dư của phép chia giữa hai số nguyên, bạn cần sử dụng toán tử % (modulo) trong C/C++.

So sánh hàm fmod() với các phương pháp khác trong C/C++

So sánh với toán tử % (modulo)

 • Ưu điểm của hàm fmod() so với toán tử %: Hàm fmod() có thể xử lý được các trường hợp số thực, trong khi toán tử % chỉ áp dụng cho các số nguyên.
 • Nhược điểm của hàm fmod() so với toán tử %: Hàm fmod() yêu cầu hai tham số đều là số thực, trong khi toán tử % chỉ yêu cầu cả hai tham số là số nguyên.

So sánh với hàm remainder():

 • Ưu điểm của hàm fmod() so với hàm remainder(): Hàm fmod() trả về giá trị dương nếu số bị chia là số dương, trong khi hàm remainder() trả về giá trị âm.
 • Nhược điểm của hàm fmod() so với hàm remainder(): Hàm fmod() có thể trả về NaN hoặc ±Infinity trong một số trường hợp đặc biệt, trong khi hàm remainder() không bao giờ trả về NaN hoặc ±Infinity.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  double x = 10.5, y = 3.0;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sử dụng hàm fmod()
  double result_fmod = std::fmod(x, y);
  std::cout << "Using fmod(): " << result_fmod << std::endl;

  // Sử dụng toán tử %
  int result_modulo = static_cast<int>(x) % static_cast<int>(y);
  std::cout << "Using modulo operator (%): " << result_modulo << std::endl;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sử dụng hàm remainder()
  double result_remainder = std::remainder(x, y);
  std::cout << "Using remainder(): " << result_remainder << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Using fmod(): 1.5
Using modulo operator (%): 1
Using remainder(): 1.5

Trong ví dụ trên, hàm fmod() và toán tử % đều trả về phần dư của phép chia giữa 10.5 và 3.0, trong khi hàm remainder() trả về 1.5.

Ví dụ về việc sử dụng hàm fmod() trong C/C++

Sử dụng hàm fmod() trong tính toán vật lý

Trong tính toán vật lý, hàm fmod() có thể được sử dụng để xử lý các vấn đề liên quan đến chu kỳ hoặc sự lặp lại của các hiện tượng vật lý, như dao động, sóng, hoặc quỹ đạo. Ví dụ, khi tính toán vị trí của một vật thể trong quỹ đạo elip, hàm fmod() có thể được sử dụng để xác định vị trí của vật thể tại một thời điểm cụ thể sau mỗi chu kỳ.

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  double time = 10.5; // Thời gian tính toán (s)
  double period = 5.0; // Chu kỳ quỹ đạo (s)
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính thời điểm tại vị trí hiện tại trong chu kỳ quỹ đạo
  double current_time = std::fmod(time, period);

  std::cout << "Current time in the orbit: " << current_time << " seconds" << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Current time in the orbit: 0.5 seconds

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm fmod() để tính thời điểm hiện tại trong quỹ đạo của một vật thể sau một khoảng thời gian nhất định.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm fmod() trong C/C++, một hàm rất hữu ích trong việc tính toán phần dư của phép chia cho số thực. Mình đã đi sâu vào cú pháp, cách sử dụng và các lưu ý khi sử dụng hàm này. Bên cạnh đó, mình cũng đã so sánh hàm fmod() với các phương pháp khác để hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm của nó.

Cuối cùng, thông qua các ví dụ thực tế, ta đã thấy rõ ứng dụng của hàm fmod() trong các lĩnh vực như tính toán vật lý và đồ họa. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm fmod() và áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top