PHP NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 04: Trừu tượng hóa dữ liệu

Nhắc đến đối tượng là nghĩ ngay đến sự trừu tượng của nó. Thông thường khi làm việc với đối tượng thì chúng ta hay có câu hỏi làm thế nào để xác định các phương thức và thuộc tính của một đối tượng và mô phỏng bằng code php? Để giải đáp câu hỏi này thì ta phải tìm hiểu khái niệm trừu tượng hóa dữ liệu trong lập trình hướng đối tượng PHP.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nội dung bao gồm:

 • Trừu tượng hóa dữ liệu là gì?
 • Đối tượng trong thế giới thực và trong lập trình.

1. Trừu tượng hóa dữ liệu là gì ?

Trừ tượng hóa là quá trình đơn giản hóa một đối tượng mà trong đó chỉ bao gồm những đặc điểm quan tâm và bỏ qua những đặc điểm chi tiết nhỏ. Quá trình trừu tượng hóa dữ liệu giúp ta xác định được những thuộc tính, hành động nào của đối tượng cần thiết sử dụng cho chương trình.

Trừu tượng hóa dữ liệu là quá trình trừu tượng hóa một đối tượng một cách đủ thông tin để lưu vào hệ thống dữ liệu. Quá trình này rất giống với bộ phận phân tích hệ thống dữ liệu, lấy thông tin của khách hàng và trừu tượng hóa để đưa vào CSDL.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

truu tuong hoa du lieu png

Ví dụ: Xây dựng chương trình quản lý sinh viên

Đối tượng: Các Sinh Viên.

Dữ liệu:

 • Họ Tên
 • Ngày Sinh
 • Giới Tính
 • Địa Chỉ
 • Học Lớp

Hành động:

 • Thêm Sinh Viên
 • Đuổi Sinh Viên
 • Đăng ký học phần cho Sinh Viên

Ta thấy có rất nhiều thuộc tính và hành động của sinh viên nhưng khi lưu vào hệ thống ta phải trừu tượng hóa lại CSDL, tức là sàn lọc thuộc tính, hành động cần thiết cho phần mềm quản lý sinh viên, bỏ đi những thuộc tính không cần thiết và hành động không cần thiết.

Tóm lại: Trừu tượng hóa dữ liệu là quá trình tổ chức một bài toán phức tạp thành những đối tượng có cấu trúc chặt chẽ, trong đó các dữ liệu và hành động của đối tượng được định nghĩa. Trong đối tượng dữ liệu và hành động có sự gắn kết chặt chẽ với nhau.

2. Đối tượng trong thế giới thực và trong lập trình

Đối tượng trong thế giới thực là một thực thể mà ta có thể sờ, nhìn thấy và cảm nhận được. Mỗi đối tượng đều có những thuộc tính, hành động riêng biệt.

Ví dụ:

doi tuong the gioi thuc png

Đối tượng trong lập trình dùng để mô tả, biểu diễn đối tượng trong thế giới thực, nó cũng có các thuộc tính hành động tác động lên nó (tác động lên dữ liệu).

Ví dụ: Lớp đối tượng mô tả con chó

class Dog
{
  // Thuộc Tính
  var $ten = '';
  var $mau = '';
  var $giong = '';
 
  // Hành Động
  function sua()
  {
    // lệnh
  }
 
  function vay_tai()
  {
    // lệnh
  }
 
  function chay()
  {
    // chạy
  }
 
  function an()
  {
    // ăn
  }
}

2. Lời kết

Như vậy trừu tượng hóa giúp chúng ta xác định những phương thức và thuộc tính cần thiết cho phần mềm, từ đó loại bỏ đi những thứ không cần thiết. Quá trình trừu tượng hóa sẽ giảm bớt không gian lưu trữ, tối ưu hóa CSDL giúp phần mềm hoạt động hiệu quả hơn.

Bài này mình két thúc tại đây, bài tiếp theo ta sẽ tìm hiểu tính kế thừa trong php

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top