ỨNG DỤNG NOTE
ỨNG DỤNG CHAT
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Ứng dụng Chat Ajax - Kết nối Database và tạo giao diện

Chào mừng các bạn đã trở lại với series hướng dẫn xây dựng ứng dụng Messenger đơn giản với PHP và Ajax. Trong bài trước chúng ta đã xây dựng xong cấu trúc thư mục của project rồi, và hôm nay ta sẽ kết nối tới database và xây dựng phần header, footer cho ứng dụng. Bắt đầu thôi nào !

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Kết nối database

Đầu tiên các bạn mở file includes/connectdb.php lên và copy nội dung này vào :

 

<?php
$namehost = 'localhost';
$userhost = 'root';
$passhost = '';
$database = 'messenger';

// Lệnh kết nối tới database
$cn = mysqli_connect($namehost, $userhost, $passhost, $database);

// Nếu kết nối database thất bại sẽ báo lỗi
if (!$cn) {
  echo 'Could not connect to database.';
}
?>

 

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau đó, các bạn mở file includes/general.php lên rồi paste nội dung này vào :

 

<?php
// Kết nối với file connectdb.php
include('connectdb.php');
// Lấy múi giờ chung cho site
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
$date_current = '';
$date_current = date("Y-m-d H:i:sa");
?>

 

File này sẽ là file trung gian để kết nối file includes/connectdb.php với các file xử lý bên ngoài và file index.php. Còn về phần lấy múi giờ chúng là dùng để insert thời gian đăng ký và ngày gửi tin nhắn và database. Các bạn có thể tham khảo cách xử lý thời gian trong PHP để hiểu rõ hơn nhé!

2. Xây dựng header và footer cho ứng dụng

Ta sẽ include file includes/header.php và file includes/footer.php tới file index.php.

Trong đó :

 • File includes/header.php sẽ khai báo các thông tin của website như tiêu đề, kết nối CSS, các thẻ meta, ... và phần menu, navbar.
 • File includes/footer.php sẽ khai báo các kết nối Javascript.

​Để dễ hiểu hơn các bạn có thể xem bố cục dưới đây :

cau truc folder cho ung dung chat jpg

Phần header

Bây giờ chúng ta sẽ viết phần header trước. Các bạn mở file includes/header.php rồi copy nội dung sau :

 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Messenger</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0"/>
    <!-- Kết nối thư viện Font Awesome Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome-4.6.3/css/font-awesome.min.css">
    <!-- Kết nối file css/style.css -->
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="main-header">
      <h1><i class="fa fa-commenting"></i> Messenger</h1>
    </div><!-- div.main-header -->

 

Đây chỉ là đoạn code HTML bình thường nên mình sẽ không nói thêm nữa nhé !

Phần footer

Tiếp theo đến phần footer, các bạn mở file includes/footer.php lên rồi paste nội dung sau vào :

 

	<!-- Kết nối thư viện Jquery -->
	<script src="js/jquery.js"></script>
	<!-- Kết nối file js/join.js -->
	<script src="js/join.js"></script>
	<!-- Kết nối file js/sendmsg.js -->
	<script src="js/sendmsg.js"></script>
	<!-- Kết nối file js/autoload.js -->
	<script src="js/autoload.js"></script>
</body>
</html>

 

3. Bổ sung CSS cho ứng dụng

Một phần không thể thiếu trong vấn đề xây dựng layout đó chính là CSS. Các bạn mở file css/style.css lên rồi copy nội dung này vào :

 

/* Reset CSS */
* {padding: 0; margin: 0;}
body {font-family: sans-serif; font-size: 15px; color: #555;}
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-weight: 100;}
input, textarea, a, button {outline: 0;}
a {text-decoration: none}
ul li {list-style: none;}
.clearfix {clear: both;}
.danger {background-color: #d9534f;}
.success {background-color: #5cb85c}

/* Navbar */
.main-navbar {padding: 15px; text-align: center; border-bottom: 1px solid #e5e5e5;}
.main-navbar h1 {color: #428bca;}

 

Cuối cùng, ta sẽ include 3 file includes/general.php, includes/header.phpincludes/footer.php vào file index.php. Các bạn mở file index.php lên và copy đoạn code sau :

 

<?php
// Kết nối database, lấy dữ liệu chung
include('includes/general.php');
// Kết nối header
include('includes/header.php');
// Kết nối footer
include('includes/footer.php');
?>

 

Xong, bây giờ các bạn chạy thử trang web xem nó có hoạt động không nhé ! Nếu source trang như thế này và vào các đường dẫn file CSS, Javascript không bị lỗi là đã thành công.

source html ung dung chat jpg

3. Lời kết

Bài hôm nay cũng tương đối dài nhưng đây là mốc đầu tiên và cũng là mốc quan trọng để có thể tiến vào các bài học sau. Qua bài này mình hi vọng các bạn sẽ nắm được cách kết nối tới database, liên kết các trang lại với nhau thông qua PHP. Bài tiếp theo, chúng ta sẽ tạo chức năng đăng nhập, đăng ký và đăng xuất cho ứng dụng. Chúc các bạn thành công !

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Ajax chat PHP phần 3 freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top