SASS CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Tiếp tục tìm hiểu các hàm có sẵn trong SASS và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm dùng để xử lý Number.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Các hàm xử Number trong SASS

Chúng ta có tổng cộng 8 hàm xử lý Number hay sử dụng như sau:

Tên hàm Mô tả
percentage($number) Biến đổi số $number thành tỉ lệ phần trăm (%)
round($number) Làm tròn số $number
ceil($number) Làm tròn số $number ở cận trên
floor($number) Làm tròn số $number ở cận dưới
abs($number) Tính giá trị tuyệt đối cho $number
min($numbers…) Tìm số $number nhỏ nhất trong dãy truyền vào
max($numbers…) Tìm số $number lớn nhất trong dãy truyền vào
random([$limit]) Random ngẫu nhiên một con số không quá $limit.

2. Ví dụ các hàm xử lý Number trong SASS

Một số ví dụ liên quan đến các hàm xử lý Number trong SASS.

percentage($number)

Chuyển đổi số $number sang tỉ lệ phần trăm.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ:

percentage(0.2) => 20%
percentage(100px / 50px) => 200%

round($number)

Làm tròn số $number ở cận gần nhất.

Ví dụ:

round(10.4px) => 10px
round(10.6px) => 11px

ceil($number)

Làm tròn số $number ở cận trên.

Ví dụ:

ceil(10.4px) => 11px
ceil(10.6px) => 11px

floor($number)

Làm tròn số $number ở cận dưới, 

Ví dụ:

floor(10.4px) => 10px
floor(10.6px) => 10px

abs($number)

Lấy giá trị tuyệt đối của $number.

Ví dụ:

abs(10px) => 10px
abs(-10px) => 10px

min($numbers…)

Lấy số nhỏ nhất trong dãy $number truyền vào.

Ví dụ:

min(1px, 4px) => 1px
min(5em, 3em, 4em) => 3em

max($numbers…)

Lấy số lớn nhất trong dãy $number truyền vào.

Vi dụ:

max(1px, 4px) => 4px
max(5em, 3em, 4em) => 5em<br />

random([$limit])

Lấy số ngẫu nhiên không quá số  $limit.

random(9)
random(1)

3. Lời kết

Trên là những hàm xử lý Number, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu map và các hàm liên quan.

Cùng chuyên mục:

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Khi bạn đọc series này bạn sẽ thấy mình giới thiệu và SASS mà lại…

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

SASS cung cấp khá nhiều các hàm có sẵn giúp cho việc lập trình trở…

Bài 14: Function trong SASS

Bài 14: Function trong SASS

Function không còn xa lại gì trong các ngôn ngữ lập trình nhưng với SASS…

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần…

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp cho những trường hợp ta biết trước tổng số…

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

SASS hỗ trợ khá nhiều toán tử không kém gì các ngôn ngữ lập trình,…

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp là một khái niệm không còn xa lạ gì nữa với các bạn…

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Còn khá nhiều kiến thức quan trọng của SASS mà bạn cần phải học và…

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Mình đã từng code CSS cho nhiều trang và mình cũng phân chia và comment…

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Như chúng ta biết hoạt động truy vấn các đối tượng HTML trong CSS sẽ…

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Như mình đã nói SASS có những chức năng rất giống với một ngôn ngữ…

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách khai báo một Placer Hoder để cho…

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Như một ngôn ngữ lập trình, SASS cho phép chúng kế thừa lẫn nhau và…

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Nếu bạn không muốn sử dụng Netbeans và chức năng tự động generate của nó…

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình.…

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công nghệ mới dành cho các frontend…

Top