SASS CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Còn khá nhiều kiến thức quan trọng của SASS mà bạn cần phải học và trong bài này là một trong nhũng phần đó, trong bài này chúng ta tìm hiểu cú pháp và cách sử dụng lệnh if else và if else lồng nhau trong SASS.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Lệnh if else trong SASS

Lệnh if else dùng để kiểm tra điều kiện nào đó có đúng hay không, nếu đúng thì thực thi lệnh bên trong khối if và ngược lại nếu sai thì thực hiện lệnh trong khối else.

Cú pháp:

@if ($condition){
  // do something
}
@else{
  // do something
}

Trường hợp sử dụng nhiều if else lồng nhau thì bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

@if ($condition1){
  // do something
}
@else if ($condition2){
  // do something
}
@else{
  // do something
}

Ví dụ: Kiểm tra chiều dài của $with-nav nếu bé hơn 280px thì ẩn thẻ h1, ngược lại thì hiển thị bình thường.

SCSS:

$with-nav : 500px;


@if ($with-nav < 280px){
  h1 {
    display: none;
  }
}
@else{
  h1 {
    display: block;
  }
}

CSS sau khi biên dịch:

h1 {
  display: block; 
}

Bạn thử thay đổi giá trị của biến $with-nav : 200px thì sẽ thấy kết quả CSS sẽ khác.

2. Lệnh if else lồng nhau

Rất giống với các ngôn ngữ lập trình, để lồng câu if else với nhau thì ta chỉ việc đặng lệnh if bên trong lệnh if.

Ví dụ: Sử dụng lệnh if else lồng nhau

@if ($condition1){
  @if ($condition2){
    // do something
  }
  @else{
    // do something
  }
}
@else{
  // do something
}

Ví dụ: Sử dụng lệnh if else lồng nhau

SCSS:

@if ($with-nav > 280){
  @if ($with-nav < 720){
    h1 {
      display: inline-block;
    }
  }
  @else{
    h1 {
      display: block;
    }
  }
}
@else{
  h1 {
    display: none;
  }
}

CSS sau khi biên dịch:

h1 {
  display: inline-block; 
}

3. Lời kết

Vậy là mình đã giới thiệu xong cú pháp và cách sử dụng lênh if else, lênh if else lồng nhau trong SASS, bài tương đối ngắn vì nó rất giống với các ngôn ngữ lập trình khác nên mình nghĩ ban chỉ cần đọc sơ qua là có thể làm được ngay. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu toán tử biểu thức trong SASS.

Cùng chuyên mục:

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Khi bạn đọc series này bạn sẽ thấy mình giới thiệu và SASS mà lại…

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Tiếp tục tìm hiểu các hàm có sẵn trong SASS và trong bài này chúng…

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

SASS cung cấp khá nhiều các hàm có sẵn giúp cho việc lập trình trở…

Bài 14: Function trong SASS

Bài 14: Function trong SASS

Function không còn xa lại gì trong các ngôn ngữ lập trình nhưng với SASS…

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần…

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp cho những trường hợp ta biết trước tổng số…

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

SASS hỗ trợ khá nhiều toán tử không kém gì các ngôn ngữ lập trình,…

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp là một khái niệm không còn xa lạ gì nữa với các bạn…

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Mình đã từng code CSS cho nhiều trang và mình cũng phân chia và comment…

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Như chúng ta biết hoạt động truy vấn các đối tượng HTML trong CSS sẽ…

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Như mình đã nói SASS có những chức năng rất giống với một ngôn ngữ…

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách khai báo một Placer Hoder để cho…

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Như một ngôn ngữ lập trình, SASS cho phép chúng kế thừa lẫn nhau và…

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Nếu bạn không muốn sử dụng Netbeans và chức năng tự động generate của nó…

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình.…

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công nghệ mới dành cho các frontend…

Top