Home > Học SASS CSS > SASS căn bản

SASS căn bản

  style

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến SASS căn bản nằm trong chuyên mục SASS CSS, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Danh sách bài viết
Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS
Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window
Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans
Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS
Bài 04: Kế thừa extend trong SASS
Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS
Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS
Bài 07: Nested Selector trong SASS
Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS
Bài 09: Lệnh if else trong SASS
Bài 10: Vòng lặp for trong SASS
Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS
Bài 12: Vòng lặp while trong SASS
Bài 13: Vòng lặp each trong SASS
Bài 14: Function trong SASS
Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS
Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP