SASS CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

SASS căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục SASS căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục SASS căn bản.

+SASS CĂN BẢN
1 Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS
2 Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window
3 Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans
4 Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS
5 Bài 04: Kế thừa extend trong SASS
6 Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS
7 Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS
8 Bài 07: Nested Selector trong SASS
9 Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS
10 Bài 09: Lệnh if else trong SASS
11 Bài 10: Vòng lặp for trong SASS
12 Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS
13 Bài 12: Vòng lặp while trong SASS
14 Bài 13: Vòng lặp each trong SASS
15 Bài 14: Function trong SASS
16 Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS
17 Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Bài xem nhiều

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript nhưng đó chỉ là…

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM nhưng…

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các ...

Các cách khai báo biến trong Javascript

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị…

Hàm array map() trong Javascript

Hàm array map() trong Javascript

Cách sử dụng Array.map() trong javascript

Bắt sự kiện click trong Javascript

Bắt sự kiện click trong Javascript

Click là một sự kiện rất quan trọng trong các ngôn ngữ ..

Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)

Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)

Câu lệnh if else dùng để kiểm tra một mệnh đề nào đó có đúng…

Hàm addEventListener() trong Javascript

Hàm addEventListener() trong Javascript

Bài trước chúng ta đã học cách sử dụng Javascript để thêm một sự kiện…

Hàm Array splice() trong Javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Cách sử dụng array.splice() trong javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong…

Hàm array.slice() trong Javascript

Hàm array.slice() trong Javascript

Cách sử dụng array.slice() trong javascript

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp…

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Hàm alert() - confirm() - prompt()  trong javascript

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai hàm rất thông dụng và hữu…

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Xin giới thiệu và ra mắt serie học javascript qua các bài tập thực hành,…

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Javascript là gì ...

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Table là một định dạng dùng để hiển thị dữ liệu ở dạng danh sách.…

DOM CSS: Thay đổi CSS bằng Javascript

DOM CSS: Thay đổi CSS bằng Javascript

Tiếp tục serie học CSS căn bản thì trong bài thứ 17 này ..

Top Tải app , bet, tải