Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình. Và như bài trước mình đã trình bày thì mình sử dụng Netbeans để code bởi vì nó có một số tính năng như Auto Refresh Page - Tự động tạo và đổi file SASS thành file CSS.

1. Cấu hình SASS trên Netbeans

Trước khi bắt đầu hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Netbeans Ruby Installer nhé.

Sau khi cài đặt Netbeans Ruby Installer thì nó tự động nhận diện SASS trong hệ thống, lúc này bạn sẽ thực hiện các bước sau để cấu hình SASS trên Netbeans.

Bước 1: Kiểm tra biến môi trường Environment Variabless.

Bạn click chuột phải vào My Computer -> Properties -> Advanced System Setting -> Environment Variabes. Tại đây bạn double chuột vào dòng Path ở phần System Variables và kéo xuống phía cuối dòng xem có xuất hiện đường dẫn tới thư mục Bin cài đặt Ruby Installer hay chưa? Nếu chưa thì gỡ ra và quay lại bài Sass là gì để cài đặt theo hướng dẫn nhé.

Bước 2: Cấu hình CSS Preproseccors

Bạn bật Netbeans lên và thực hiện các bước sau: Vào Tools -> Options -> Miscellaneous -> CSS Preprocessors,  sau đó tại phần Sass Path bạn nhập đường dẫn vào file sass.bat (nằm trong thư mục bin). Lưu ý là bạn check luôn hai ô Open Outout on ErrorGenerate extra infomation (debug) nhé.

Sau khi thực hiện xong bạn nhấn OK là xong.

Bước 3: Tạo mới Project trong Netbeans

Bạn chọn File -> New Project -> HTML5 -> HTML5 Application with Existing Sources, sau đó tại mục Site Root bạn nhập đường dẫn tới Project của bạn.

Bây giờ bạn sẽ tạo một số file và folder như trong hình sau (click chuột phải chọn new file đê tạo file mới):

Trong đó:

  • Thư mục css chứa file được generate từ file SCSS.
  • Thư mục scss chứa file SCSS
  • File index.html dùng để chạy demo
Bước 4: Cấu hình SASS cho Project

Bạn click chuột phải vào Project trên Netbeans và chọn Properties.

Sau đó chọn tab CSS Preprocessors và thực hiện các bươc sau:

  • Check vào ô Complie Sass Files on Save
  • Tại phần Input bạn nhập tên folder chứa file scss
  • Tại phần Output bạn nhập tên folder chứa file css

Cuối cùng bạn click OK là xong.

Bước 5: Cấu hình Auto Refresh Page

Bạn thực hiện hai bước như sau:

  • Chọn trình duyệt chạy, mình chọn Chrome
  • Click Run để chạy thử, lúc này Chrome sẽ yêu cầu cài đặt Extension của Netbeans thì bạn cài theo nó một cách bình thường nhé.

Ok kể từ bây giờ mỗi lần bạn Save thì trình duyệt sẽ tự động Refresh.

2. Tạo mới một file Sass 

Chúng ta sẽ tạo một file SCSS với tên là style.scss để xem nó có tự động tạo thêm file style.css không nhé.

Bạn click chuột phải vào thư mục scss nằm trên project và chọn New File, sau đó bạn chọn định dạng file là scss để tạo mới.

Tiếp theo bạn nhập tên file là style và chọn OK. Sau khi tạo xong nhìn vào Project bạn sẽ thấy các file như vậy là đã thành công.

3. Lời kết

Vậy là mình đã hướng dẫn bạn cấu hình SASS trên Netbeans xong rồi đấy, các bước tuy hơi dài nhưng khi bạn thực hiện theo sẽ rất là ngắn nên đừng lo sợ nhé.

Trong quá trình cài đặt nếu xuất hiện lỗi ""ruby.exe"' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file." thì bạn gỡ Ruby Installer ra và cài đăt lại như bài trước mình hướng dẫn nhé.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net