SASS CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Như mình đã nói SASS có những chức năng rất giống với một ngôn ngữ lập trình nên việc hỗ trợ sử dụng biết là quá bình thường. Và trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu cách định nghĩa, khai báo và sử dụng một biến trong SASS.

1. Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Để khai báo một biến trong SASS thì ta sử dụng cú pháp sau:

$variable-name : value;

Ví dụ: Khai báo biến trong SASS

$color-gray : #333;
$color-white : #fff;
$color-black : #000;

Những biến này lúc biên dịch sẽ đưa vào đúng vị trí sử dụng trong CSS.

Ví dụ: Sử dụng biến trong SASS

SCSS:

$color-yellow : yellow;
$color-red : red;
$color-blue : blue;

.error{
  color: $color-red;
}

.success{
  color: $color-blue;
}

.warning{
  color: $color-yellow;
}

CSS sau khi biên dịch:

.error {
 color: red; 
}

.success {
 color: blue; 
}

.warning {
 color: yellow; 
}

2. Tại sao sử dụng biết trong SASS

Giả sử trong một layout website có nhiều vị trí và mỗi vị trí có một backgroud khác nhau, lúc này nếu viết CSS như trước đây thì mỗi lần đổi background rất khó khăn Vì vậy nếu sử dụng SASS thì chỉ cần tìm đến biến lưu trữ background đó và thay đổi là được.

Cũng có trường hợp nhiều vị trí dùng chung background nên nếu code CSS thông thường thì mỗi lần đổi sẽ phải replace nhiều vị trí. Nhưng nếu sử dụng biến để lưu trữ background thì ta chỉ cần replace đúng một vị trí mà thôi.

Ví dụ: Nhiều selector dùng chung biến

SCSS:

$background-widget : #acacac;

.header{
  color: #FFF;
  background-color: $background-widget;
}

.footer{
  color: #333;
  background-color: $background-widget;
}

CSS sau khi biên dịch:

.header {
 color: #FFF;
 background-color: #acacac; 
}

.footer {
 color: #333;
 background-color: #acacac; 
}

Ví dụ: Sử dụng biến trong Place Holder và kế thừa

SCSS:

$background-widget : #acacac;

%box{
  border: solid 1px;
  background-color: $background-widget;
}

.header{
  @extend %box;
  color: #FFF;
}

.footer{
  @extend %box;
  color: #333;
}

CSS sau khi biên dịch:

.header, .footer {
 border: solid 1px;
 background-color: #acacac; 
}

.header {
 color: #FFF; 
}

.footer {
 color: #333; 
}

3. Lời kết

Như vậy việc sử dụng biến trong SASS rất có lợi cho việc quản lý bảo trì code CSS, và qua bài này bạn đã dần thấy được sức mạnh của SASS rồi đấy nhé. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu Nested trong SASS.

Cùng chuyên mục:

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Khi bạn đọc series này bạn sẽ thấy mình giới thiệu và SASS mà lại…

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Tiếp tục tìm hiểu các hàm có sẵn trong SASS và trong bài này chúng…

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

SASS cung cấp khá nhiều các hàm có sẵn giúp cho việc lập trình trở…

Bài 14: Function trong SASS

Bài 14: Function trong SASS

Function không còn xa lại gì trong các ngôn ngữ lập trình nhưng với SASS…

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần…

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp cho những trường hợp ta biết trước tổng số…

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

SASS hỗ trợ khá nhiều toán tử không kém gì các ngôn ngữ lập trình,…

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp là một khái niệm không còn xa lạ gì nữa với các bạn…

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Còn khá nhiều kiến thức quan trọng của SASS mà bạn cần phải học và…

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Mình đã từng code CSS cho nhiều trang và mình cũng phân chia và comment…

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Như chúng ta biết hoạt động truy vấn các đối tượng HTML trong CSS sẽ…

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách khai báo một Placer Hoder để cho…

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Như một ngôn ngữ lập trình, SASS cho phép chúng kế thừa lẫn nhau và…

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Nếu bạn không muốn sử dụng Netbeans và chức năng tự động generate của nó…

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình.…

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công nghệ mới dành cho các frontend…

Top