SASS CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Như một ngôn ngữ lập trình, SASS cho phép chúng kế thừa lẫn nhau và khi biên dịch nó sẽ tự động gắn từng selector theo đúng khuôn khổ của nó. 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt SASScấu hình SASS trên Netbeans nhé.

1. Kế thừa @extend trong SASS

Note: Để tiện cho việc viết tuts thì chúng ta gọi mỗi block CSS là một selector nhé các bạn.

Extend trong SASS được dùng trong trường hợp bạn muốn một selector sử dụng lại những thuộc tính của selector khác, chúng có thể kế thừa một cấp hoặc nhiều cấp đều được.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Selector kế thừa một cấp

SCSS:

.floatLeft{
  float: left;
  width: 50%;
}

.columnLeft{
  @extend .floatLeft;
  backgroud: #ffffff;
}

CSS sau khi biên dịch:

.floatLeft, .columnLeft 
{
  float: left;
  width: 50%; 
}

.columnLeft {
  backgroud: #ffffff; 
}

Bạn thấy vì lớp .columnLeft kế thừa .floatLeft nên khi biên dịch .columnLeft sẽ được thêm vào selelector .floatLeft (chung CSS).

Ví dụ: Selector kế thừa nhiều cấp

SCSS:

.floatLeft{
  float: left;
  width: 50%;
}

.columnLeft{
  @extend .floatLeft;
  backgroud: #ffffff;
}

.boxLeft{
  @extend .columnLeft;
  color: #000;
}

CSS sau khi biên dịch:

.floatLeft, .columnLeft, .boxLeft {
 float: left;
 width: 50%; 
}

.columnLeft, .boxLeft {
 backgroud: #ffffff; 
}

.boxLeft {
 color: #000; 
}

Hãy tự suy nghĩ để hiểu nguyên lý của nó nhé.

2. Một ví dụ thực tế về Extend trong SASS

Giả sử chúng ta cần tạo CSS cho ba loại thông báo gồm error, sucesss, warning. Lúc này phân tích ra ta thấy chúng có chung một cách hiển thị và chỉ khác màu nền nên ta sẽ tạo một class .message chứa CSS chung và các class .error, .success, .warning sẽ kế thừa .message.

SCSS:

.message{
  border: solid 1px;
  text-align: center;
  font-size: 16px;
  padding: 20px 10px;
}

.error{
  @extend .message;
  background: red;
}

.success{
  @extend .message;
  background: blue;
}

.warning{
  @extend .message;
  background: yellow;
}

CSS sau khi biên dịch:

.message, .error, .success, .warning {
  border: solid 1px;
  text-align: center;
  font-size: 16px;
  padding: 20px 10px; 
}

.error {
  background: red; 
}

.success {
  background: blue; 
}

.warning {
  background: yellow; 
}

3. Lời kết

Vậy là mình giới thiệu xong chức năng kế thừa Extend trong Sass, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Place Holder và kết hợp với extend để bỏ đi những phần select không cần thiết khi biên dịch.

Cùng chuyên mục:

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Khi bạn đọc series này bạn sẽ thấy mình giới thiệu và SASS mà lại…

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Tiếp tục tìm hiểu các hàm có sẵn trong SASS và trong bài này chúng…

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

SASS cung cấp khá nhiều các hàm có sẵn giúp cho việc lập trình trở…

Bài 14: Function trong SASS

Bài 14: Function trong SASS

Function không còn xa lại gì trong các ngôn ngữ lập trình nhưng với SASS…

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần…

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp cho những trường hợp ta biết trước tổng số…

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

SASS hỗ trợ khá nhiều toán tử không kém gì các ngôn ngữ lập trình,…

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp là một khái niệm không còn xa lạ gì nữa với các bạn…

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Còn khá nhiều kiến thức quan trọng của SASS mà bạn cần phải học và…

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Mình đã từng code CSS cho nhiều trang và mình cũng phân chia và comment…

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Như chúng ta biết hoạt động truy vấn các đối tượng HTML trong CSS sẽ…

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Như mình đã nói SASS có những chức năng rất giống với một ngôn ngữ…

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách khai báo một Placer Hoder để cho…

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Nếu bạn không muốn sử dụng Netbeans và chức năng tự động generate của nó…

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình.…

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công nghệ mới dành cho các frontend…

Top