SASS CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp cho những trường hợp ta biết trước tổng số vòng lặp, điều này trong vòng lặp while cũng đúng. Tuy nhiên với vòng lặp while ta có thể không cần biết trước tổng số lần lặp vẫn được miễn là có điều kiện dừng vòng lặp để tránh tình trạng lặp vô hạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp while cũng ít khi sử dụng trong SASS vì thực sự CSS cũng không cần phải lặp nhiều, chủ yếu quản lý và tối ưu selector là ok rồi.

Cú pháp vòng lặp while như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

@while condition
{
  // do something
}

Trong đó condition là một biểu thức có kết quả là TRUE hoặc FALSE, nếu TRUE thì bước lặp sẽ được thực hiện và ngược lại nếu FALSE thì vòng lặp sẽ dừng.

Ví dụ: Lặp từ 1 tới 10

SCSS:

$index : 1;

@while $index <= 10
{
  .col-xs-#{$index}{
    background: red;
  }
  
  /*Tăng bước lặp lên, nếu không sẽ bị lặp vô hạn*/
  $index : ($index + 1);
}

CSS sau khi biên dịch:

.col-xs-1 {
 background: red; }

.col-xs-2 {
 background: red; }

.col-xs-3 {
 background: red; }

.col-xs-4 {
 background: red; }

.col-xs-5 {
 background: red; }

.col-xs-6 {
 background: red; }

.col-xs-7 {
 background: red; }

.col-xs-8 {
 background: red; }

.col-xs-9 {
 background: red; }

.col-xs-10 {
 background: red; }

2. Một ví dụ về vòng lặp while trong SASS.

Giả sử có các lớp .col-xs-xx trong đó xx là các số từ 1 tới 10. Cần xây dựng CSS hiển thị background màu xanh cho những lớp CSS có xx chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5.

SCSS:

$index : 1;

@while $index <= 10
{
  @if ($index % 3 == 0) or ($index % 5 == 0)
  {
    .col-xs-#{$index}{
      background: blue;
    }
  }
  
  $index : ($index + 1);
}

CSS sau khi biên dịch:

.col-xs-3 {
 background: blue; }

.col-xs-5 {
 background: blue; }

.col-xs-6 {
 background: blue; }

.col-xs-9 {
 background: blue; }

.col-xs-10 {
 background: blue; }

3. Lời kết

Vậy là trong bài mình đã giới thiệu cú pháp và cách sử dụng vòng lặp while trong SASS, bạn hãy xem hai ví dụ mà mình đã làm và nhớ là hãy viết theo để chạy thử nhé. Bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu vòng lặp each.

Cùng chuyên mục:

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Khi bạn đọc series này bạn sẽ thấy mình giới thiệu và SASS mà lại…

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Tiếp tục tìm hiểu các hàm có sẵn trong SASS và trong bài này chúng…

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

SASS cung cấp khá nhiều các hàm có sẵn giúp cho việc lập trình trở…

Bài 14: Function trong SASS

Bài 14: Function trong SASS

Function không còn xa lại gì trong các ngôn ngữ lập trình nhưng với SASS…

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần…

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

SASS hỗ trợ khá nhiều toán tử không kém gì các ngôn ngữ lập trình,…

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp là một khái niệm không còn xa lạ gì nữa với các bạn…

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Còn khá nhiều kiến thức quan trọng của SASS mà bạn cần phải học và…

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Mình đã từng code CSS cho nhiều trang và mình cũng phân chia và comment…

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Như chúng ta biết hoạt động truy vấn các đối tượng HTML trong CSS sẽ…

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Như mình đã nói SASS có những chức năng rất giống với một ngôn ngữ…

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách khai báo một Placer Hoder để cho…

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Như một ngôn ngữ lập trình, SASS cho phép chúng kế thừa lẫn nhau và…

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Nếu bạn không muốn sử dụng Netbeans và chức năng tự động generate của nó…

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình.…

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công nghệ mới dành cho các frontend…

Top