SASS CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Khi bạn đọc series này bạn sẽ thấy mình giới thiệu và SASS mà lại sư dụng phần mở rộng và cú pháp của SCSS, thực ra hai thằng này chỉ khác nhau về cú pháp mà thôi, một bên có sử dụng cặp {} và một bên là không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Với SASS:

$color: red

=my-border($color)
  border: 1px solid $color

body
  background: $color
  +my-border(green)

Với SCSS:

$color: red;

@mixin my-border($color) {
  border: 1px solid $color;
}

body {
  background: $color;
  @include my-border(green);
}

Nhìn qua thì SASS có vẻ gọn hơn, tuy nhiên cá nhân mình vẫn thích SCSS hơn bởi nhìn phân chia rất rõ ràng, không gây nhầm lẫn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để đơn giản thì trong series mình nói SASS nhưng sử dụng cú pháp SCSS nhé các bạn.

Và đây là phần giới thiệu sự khác nhau giữa chúng trên trang chủ của Sass:

  • Sass is an extension of CSS3, adding nested rules, variables, mixins, selector inheritance, and more. It’s translated to well-formatted, standard CSS using the command line tool or a web-framework plugin.
  • Sass has two syntaxes. The new main syntax (as of Sass 3) is known as “SCSS” (for “Sassy CSS”), and is a superset of CSS3’s syntax. This means that every valid CSS3 stylesheet is valid SCSS as well. SCSS files use the extension .scss.
  • The second, older syntax is known as the indented syntax (or just “Sass”). Inspired by Haml’s terseness, it’s intended for people who prefer conciseness over similarity to CSS. Instead of brackets and semicolons, it uses the indentation of lines to specify blocks. Although no longer the primary syntax, the indented syntax will continue to be supported. Files in the indented syntax use the extension .sass.

Mình sẽ không dịch ra, bạn tự dịch đi nhé.

Cùng chuyên mục:

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Tiếp tục tìm hiểu các hàm có sẵn trong SASS và trong bài này chúng…

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

SASS cung cấp khá nhiều các hàm có sẵn giúp cho việc lập trình trở…

Bài 14: Function trong SASS

Bài 14: Function trong SASS

Function không còn xa lại gì trong các ngôn ngữ lập trình nhưng với SASS…

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần…

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp cho những trường hợp ta biết trước tổng số…

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

SASS hỗ trợ khá nhiều toán tử không kém gì các ngôn ngữ lập trình,…

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp là một khái niệm không còn xa lạ gì nữa với các bạn…

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Còn khá nhiều kiến thức quan trọng của SASS mà bạn cần phải học và…

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Mình đã từng code CSS cho nhiều trang và mình cũng phân chia và comment…

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Như chúng ta biết hoạt động truy vấn các đối tượng HTML trong CSS sẽ…

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Như mình đã nói SASS có những chức năng rất giống với một ngôn ngữ…

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách khai báo một Placer Hoder để cho…

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Như một ngôn ngữ lập trình, SASS cho phép chúng kế thừa lẫn nhau và…

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Nếu bạn không muốn sử dụng Netbeans và chức năng tự động generate của nó…

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình.…

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công nghệ mới dành cho các frontend…

Top