Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần lặp nó sẽ lặp qua một phần tử của mảng đó. Còn trong SASS chúng ta có vòng lặp each có chức năng tương tự như vòng lặp foreach, tuy nhiên trong SASS không có cấu trúc mảng nên vòng lặp each trong SASS dùng để lặp một loại dữ liệu tương tự như mảng đó là dữ liệu dạng list.

1. Vòng lặp each trong SASS

Xét ví dụ sau:

$class-name : col-xs-1 col-xs-2 col-xs-3;

@each $name in $class-name {
  .#{$name} {
    background: red;
  }
}

CSS sau khi biên dịch:

.col-xs-1 {
  background: red; 
}

.col-xs-2 {
  background: red; 
}

.col-xs-3 {
  background: red; 
}

Như vậy vòng lặp each đã lặp qua từng giá trị trong biến $class-name, từ đó ta rút ra cú pháp của vòng lặp each như sau:

@each $value in $values {
  // do something
}

Trong đó $values là một danh sách các giá trị (LIST). Nếu bạn chưa hiểu kiểu dũ liệu dạng list thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhé.

2. Kiểu dữ liệu List trong SASS

Kiểu dữ liệu list là một danh sách các giá trị cách nhau bởi khoảng trắng, mỗi giá trị có thể có cặp dấu ngoặc kép bao lại hoặc không.

Ví dụ: biến $names chứa ba giá trị cuong, kinh và chinh

$names : cuong kinh chinh;

Nếu các giá trị ta không bao lại bằng cặp dấu nháy đơn (hoặc kép) thì rất dễ bị hiểu nhầm trong trường hợp này:

$borders : solid 2px solid 3px;

Trường hợp trên rõ ràng ý định mình muốn phân ra thanh hai giá trị nhưng SASS nó sẽ hiểu là có 4 giá trị, vì vậy ta phải thay đổi lại như sau:

$borders : " solid 2px" "solid 3px";

Kết hợp với vòng lặp each ta có ví dụ sau:

$borders : "solid 2px" "solid 3px";

@each $border in $borders {
  .h2{
    border: #{$border};
  }
}

Và đây là CSS sau khi biên dịch:

.h2 {
  border: solid 2px; 
}

.h2 {
  border: solid 3px; 
}

3. Lời kết

Như vậy là ta đã tìm hiểu xong vòng lặp each trong SASS và một số ví dụ liên quan, đồng thời cũng biết thêm kiểu dũ liệu dạng list trong SASS. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tới function trong SASS.

Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, mình không cam kết các nội dung trên website, vì vậy không được sử dụng để in ấn hay kinh doanh.
Hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website vi phạm nội dung bản quyền mà mình đã đưa ra.

Nguồn: freetuts.net

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net. Sinh năm 90 và có 1 vợ 2 con, thích ca hát và lập trình.

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.