SASS CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần lặp nó sẽ lặp qua một phần tử của mảng đó. Còn trong SASS chúng ta có vòng lặp each có chức năng tương tự như vòng lặp foreach, tuy nhiên trong SASS không có cấu trúc mảng nên vòng lặp each trong SASS dùng để lặp một loại dữ liệu tương tự như mảng đó là dữ liệu dạng list.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Vòng lặp each trong SASS

Xét ví dụ sau:

$class-name : col-xs-1 col-xs-2 col-xs-3;

@each $name in $class-name {
  .#{$name} {
    background: red;
  }
}

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

CSS sau khi biên dịch:

.col-xs-1 {
  background: red; 
}

.col-xs-2 {
  background: red; 
}

.col-xs-3 {
  background: red; 
}

Như vậy vòng lặp each đã lặp qua từng giá trị trong biến $class-name, từ đó ta rút ra cú pháp của vòng lặp each như sau:

@each $value in $values {
  // do something
}

Trong đó $values là một danh sách các giá trị (LIST). Nếu bạn chưa hiểu kiểu dũ liệu dạng list thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhé.

2. Kiểu dữ liệu List trong SASS

Kiểu dữ liệu list là một danh sách các giá trị cách nhau bởi khoảng trắng, mỗi giá trị có thể có cặp dấu ngoặc kép bao lại hoặc không.

Ví dụ: biến $names chứa ba giá trị cuong, kinh và chinh

$names : cuong kinh chinh;

Nếu các giá trị ta không bao lại bằng cặp dấu nháy đơn (hoặc kép) thì rất dễ bị hiểu nhầm trong trường hợp này:

$borders : solid 2px solid 3px;

Trường hợp trên rõ ràng ý định mình muốn phân ra thanh hai giá trị nhưng SASS nó sẽ hiểu là có 4 giá trị, vì vậy ta phải thay đổi lại như sau:

$borders : " solid 2px" "solid 3px";

Kết hợp với vòng lặp each ta có ví dụ sau:

$borders : "solid 2px" "solid 3px";

@each $border in $borders {
  .h2{
    border: #{$border};
  }
}

Và đây là CSS sau khi biên dịch:

.h2 {
  border: solid 2px; 
}

.h2 {
  border: solid 3px; 
}

3. Lời kết

Như vậy là ta đã tìm hiểu xong vòng lặp each trong SASS và một số ví dụ liên quan, đồng thời cũng biết thêm kiểu dũ liệu dạng list trong SASS. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tới function trong SASS.

Cùng chuyên mục:

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Khi bạn đọc series này bạn sẽ thấy mình giới thiệu và SASS mà lại…

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Tiếp tục tìm hiểu các hàm có sẵn trong SASS và trong bài này chúng…

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

SASS cung cấp khá nhiều các hàm có sẵn giúp cho việc lập trình trở…

Bài 14: Function trong SASS

Bài 14: Function trong SASS

Function không còn xa lại gì trong các ngôn ngữ lập trình nhưng với SASS…

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp cho những trường hợp ta biết trước tổng số…

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

SASS hỗ trợ khá nhiều toán tử không kém gì các ngôn ngữ lập trình,…

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp là một khái niệm không còn xa lạ gì nữa với các bạn…

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Còn khá nhiều kiến thức quan trọng của SASS mà bạn cần phải học và…

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Mình đã từng code CSS cho nhiều trang và mình cũng phân chia và comment…

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Như chúng ta biết hoạt động truy vấn các đối tượng HTML trong CSS sẽ…

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Như mình đã nói SASS có những chức năng rất giống với một ngôn ngữ…

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách khai báo một Placer Hoder để cho…

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Như một ngôn ngữ lập trình, SASS cho phép chúng kế thừa lẫn nhau và…

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Nếu bạn không muốn sử dụng Netbeans và chức năng tự động generate của nó…

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình.…

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công nghệ mới dành cho các frontend…

Top