Bài 03: Cách sử dụng Window Command Line

Vì trong Series học NodeJS này mình hướng dẫn chủ yếu trên hệ điều hành Window nên trong bài thứ ba này mình sẽ giới thiệu một số lệnh Command Line căn bản hay sử dụng trong Window, các lệnh này sẽ được sử dụng trong cửa sổ Prompt của Window nói chung và của Node.js nói riêng.

1. Window Command Line là gì?

Chắc hẳn bạn đã biết ứng dụng cmd của Window? Đây là một ứng dụng cho phép bạn thao tác với hệ điều hành thay vì sử dụng con chuột thông thì nó sẽ thông qua những dòng lệnh căn bản. Ô cửa sổ này rất ít sử dụng trên Window nhưng trên Linux thì được sử dụng khá nhiều và tên gọi của nó là Terminal chứ không phải là Prompt cmd nữa.

Để mở ứng dụng này bạn vào Start và search với từ khóa cmd sau đó click ứng dụng cmd.exe hoặc search với từ khóa prompt và click vào ứng dụng Command Prompt. Cả hai ứng dụng đều là chương trình có màn hình màu đen và chữ trắng, chúng ta sẽ nhập những dòng lệnh trong này.

2. Các lệnh Window Command Line hay sử dụng

Sau đây là các lệnh thường hay sử dụng trong Window Command Line.

Lệnh Ý nghĩa
cd Change Directory: Di chuyển qua lại giữa các Folder. nếu di chuyển vào folder con thì chỉ cần gõ cd tenfolder, còn di chuyển ngược lại thì gõ cd ... Nếu bạn muốn đổi ổ đĩa thì gõ tenodia:, ví dụ D:.
dir Liệt kê danh sách các folder và file nằm trong folder hiện tại
mkdir Tạo một folder con mới. Ví dụ mkdir freetuts thì sẽ tạo folder mới tên là freetuts.
rmdir hoặc rd Xóa folder con. Ví dụ rmdir freetuts thì sẽ xóa folder freetuts.
echo In một giá trị ra ngoài màn hình. Ví dụ echo freetuts thì sẽ in ra chữ freetuts.
rename Đổi tên của folder hoặc file. Ví dụ rename freetuts hoc_php thì sẽ đổi tên folder freetuts sang hoc_php.
type Tạo một file mới. Ví dụ TYPE nul >filename.log sẽ tạo file filename.log.
del Xóa file. Ví dụ del demo.txt thì sẽ xóa file demo.txt

Trên là 8 lệnh ta hay sử dụng. 

Vẫn còn rất nhiều lệnh nên mình không thể liệt kê hết được, bạn hãy vào trang này để tham khảo danh sách tất cả các lệnh của Command Line trong Window nhé.

3. Lời kết

Mục đích bài này mình muốn giới thiệu ứng dụng Command Line trong Window để khi học NodeJS bạn sẽ dễ dàng thao tác hơi bởi hầu hết các lệnh trong NodeJS đều sử dụng ứng dụng tương tự thế này. Còn những bạn sử dụng Linux hay OS X thì chắc chắn biết rồi nên mình không trình bày, một phần cũng do mình không cài Linux nữa.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa NodeJS và Javascript.

-------------------#####-------------------

DOWNLOAD TÀI LIỆU NODEJS

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net