CĂN BẢN
SERVER
MYSQL
MONGODB
MODULE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Giới thiệu MySQL trong NodeJS

Trong bài này mình sẽ giới thiệu về MySQL trong NodeJS. Tại sao NodeJS cần MySQL? Như bạn biết, chúng ta sử dụng NodeJS để xử lý những request từ client nên nó cũng là một ngôn ngữ làm việc ở backend, chính vì vậy cần có những module xử lý truy vấn CSDL MySQL một cách tối ưu nhất.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hiểu thêm một chút về SQL

SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn cho các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Một cơ sở dữ liệu quan hệ xác định các mối quan hệ dưới dạng các bảng. Các câu lệnh SQL được sử dụng để thực hiện các tác vụ như cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến sử dụng SQL là: Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Ingres,MySQL v.v.

Mặc dù hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng SQL, nó cũng sẽ có phần mở rộng được bổ sung thêm, nhưng những điều không thể thiếu mà SQL có thể làm trong mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu như:

 • SELECT
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
 • CREATE
 • DROP

Ngoài ra các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng SQL còn có thể duy trì, tối ưu hòa duy trì cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, phần cuối này mình sẽ giới thiệu qua về sử dụng MySQL trong Node.js .

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Tìm hiểu về MySQL trong Nodejs

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu cấu trúc phổ biến trên thế giới và được sử dụng bởi rất nhiều lập trình viên trong phá trình phát triển ứng dụng. Trong phần này mình sẽ giới thiệu về MySQL trong Node.js.

Cài đặt MySQL

Để sử dụng MySQL, điều đầu tiên bạn cần phải khởi tạo MySQL server, có rất nhiều cách để khởi tạo MySQL server ví dụ như khởi tạo bằng Docker, sử dụng MySQL databse bên ngoài. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn khởi tao bằng cách cài đặt MySQL Server trực tiếp trên máy của bạn.

Trước tiên, bạn truy cập trang download của MySQL và download phiên bản MySQL Server phù hợp cho máy của bạn:

MySQL-download-nodejs

Tiếp theo, tiến hành cài đặt như cài đặt các chương trình thông thường khác, lưu ý ở phần cài đặt mật khẩu root là được, bạn phải nhớ mật khẩu để sau này còn đăng nhập.

cai dat mysql server 1 png

Cài đặt Mysql Driver cho NodeJS

Node.js cho phép chúng ta làm việc với cơ sở dữ liệu SQL, đề làm việc với MySQL trong Node.js bạn cần phải cài đặt driver mysql bằng cách mở terminal và gõ dòng lệnh :

npm i mysql

cai dat module mysql png

Để kết nối với MySQL bạn sử dụng cú pháp:

const mysql = require('mysql');

const con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "yourusername",
 password: "yourpassword"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

Thực hiện câu truy vấn

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
 con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Result: " + result);
 });
});

Trong bài này chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về SQL và NoSQLgiới thiệu về MySQL trong Node.js. Trong các bài sau chúng ta sẽ học về MySQL trong Node.js, trên đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

Chắc hẳn trong quá trình xử lý các request tới server thì một vài trường…

Xử lý form trong Express

Xử lý form trong Express

Xây dựng URL trong Express

Xây dựng URL trong Express

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách xây…

Populate trong Mongoose

Populate trong Mongoose

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Middleware trong Mongoose

Middleware trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Subdocuments trong Mongooose

Subdocuments trong Mongooose

Documents trong Mongoose

Documents trong Mongoose

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về documents trong Mongoose

Models trong Mongoose

Models trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Mongoose trong NodeJS

Mongoose trong NodeJS

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Top