CĂN BẢN
SERVER
MYSQL
MONGODB
MODULE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Module URL trong NodeJS

Module URL có chức năng tương tự như module Path nhưng thay vì xử lý path thì module này lại xử lý URL hiện tại mà người dùng đang truy cập.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như thường lệ để sử dụng được module URL thì ban phải require nó vào ở phía đầu file nhé.

var url = require('url');

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau khi require xong là bạn có thể sử dụng được các hàm phía dưới đây. Nhưng trước tiên mình cùng phân tích cấu trúc của chuỗi URL đã nhé.

1. URL String

Một chuỗi URL được hình thành bởi nhiều thành phần nhỏ, và nhiệm vụ của module URL là xử lý lấy ra các thành phần nhỏ đó. Như một ví dụ mình lấy ở trên trang chủ của NodeJS như sau:

Giả sử ta có URL: http://user:pass@host.com:8080/p/a/t/h?query=string#hash thì lúc này các thành phần được phân tích theo bảng dưới đây:

url structure nodejs png

Khi bạn nhận request thì chuỗi URL String sẽ được lưu trong biến request.

var server = http.createServer(function(request, response){
  
  // Lấy chuỗi URL
  var url_string = request.url;
});

2. URL Object

URL Object là một đối tượng chứa tất cả các thành phần tạo nên một URL String.

Ví dụ:

var server = http.createServer(function(request, response){
  
  // Lấy URL hiện tại
  var urlObject = url.parse(request.url);

  console.log(urlObject.protocal);
  console.log(urlObject.slashes);
  console.log(urlObject.auth);
  console.log(urlObject.host);
  console.log(urlObject.port);
  console.log(urlObject.hostname);
  console.log(urlObject.hash);
  console.log(urlObject.search);
  console.log(urlObject.query);
  console.log(urlObject.pathname);
  console.log(urlObject.path);
  console.log(urlObject.href);
});

3. Một số hàm hỗ trợ trong module URL

Sau đây là một số phương thức có sẵn trong module URL.

Chuyển từ URL String sang URL Object

Để chuyển từ một URL String sang URL Object thì ta sử dụng phương thức url.parse().

// Lấy URL hiện tại
var urlObject = url.parse('http://user:pass@host.com:8080/p/a/t/h?query=string#hash');

console.log(urlObject.protocal);
console.log(urlObject.slashes);
console.log(urlObject.auth);
console.log(urlObject.host);
console.log(urlObject.port);
console.log(urlObject.hostname);
console.log(urlObject.hash);
console.log(urlObject.search);
console.log(urlObject.query);
console.log(urlObject.pathname);
console.log(urlObject.path);
console.log(urlObject.href);

Nối nhiều URL String - url.resolve(from, to)

Hàm này sẽ thực hiện nối URL from và URL to lại với nhau.

Ví dụ:

url.resolve('/one/two/three', 'four')     // '/one/two/four'
url.resolve('http://example.com/', '/one')  // 'http://example.com/one'
url.resolve('http://example.com/one', '/two') // 'http://example.com/two'

4. Lời kết

Trên là những vấn đề liên quan đến module URL trong NodeJS, vì kiến thức có hạn hện mình chỉ trình bày đến đây thôi nhé, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì hãy vào link này.

Cùng chuyên mục:

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

Chắc hẳn trong quá trình xử lý các request tới server thì một vài trường…

Xử lý form trong Express

Xử lý form trong Express

Xây dựng URL trong Express

Xây dựng URL trong Express

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách xây…

Populate trong Mongoose

Populate trong Mongoose

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Middleware trong Mongoose

Middleware trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Subdocuments trong Mongooose

Subdocuments trong Mongooose

Documents trong Mongoose

Documents trong Mongoose

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về documents trong Mongoose

Models trong Mongoose

Models trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Mongoose trong NodeJS

Mongoose trong NodeJS

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Top