CĂN BẢN
SERVER
MYSQL
MONGODB
MODULE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mối liên hệ giữa Javascript và NodeJS

Để các bạn hiểu rõ hơn về NodeJS thì trong bài này mình sẽ trình bày mối quan hệ giữa Javascript và NodeJS nói chung và thể hiện rõ bản chất nền tảng của NodeJS được xây dựng từ Javascript nói riêng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Nền tảng NodeJS là Javascript

Khi lập trình với NodeJS bạn sử dụng hoàn toàn cú pháp của Javascript, vì vậy nếu bạn chưa rành về Javascript thì mình khuyên bạn nên học nó trước khi bắt đầu học NodeJS. Để học Javascript thì bạn có thể tham khảo series Javascript căn bản.

Sau đây mình sẽ trình bày lại một số kiến thức căn bản để các bạn hiểu rõ hơn.

Trước tiên bạn tạo một thư mục nodejs-course ngoài desktop và một file basic.js nằm trong thư mục nodejs-course. Sau đó bạn bât chương trình NodeJS Prompt lên và nhập vào đoạn code sau rồi nhấn Enter.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

cd desktop/nodejs-course

Đoạn code này sẽ đưa con trỏ tới folder nodejs-course ngoài desktop.

nodejs va javascript png

Lưu ý là bạn giữ nguyên cửa sổ này để chúng ta thực hành nhé.

Khai báo và sử dụng biến:

Bạn mở file basic.js lên và nhập vào đoạn code sau:

/// Khai báo biến
var website = 'freetuts.net';

// In giá trị của biến
console.log(website);

Ok bây giờ bạn mở chương trình prompt lên và nhập đoạn code sau rồi nhấn Enter.

node basic.js

Kết quả nó sẽ in giá trị của biến website lên màn hình.

khai bao bien nodejs png

Lệnh kiểm tra điều kiện if else:

Bây giờ bạn sửa lại nội dung của file basic.js như sau:

/// Variable
var website = 'freetuts.net';

// If else
if (website === 'freetuts.net'){
    console.log('This is Cuong's blog');
}
else{
    console.log('This is Cuong's blog');
}

Chạy đoạn code sau trong prompt để thực thi đoạn code trên:

node basic.js

Kết quả như sau:

lenh if else nodejs png

Vòng lặp:

Tương tự như Javascript bạn có thể lặp mảng bằng các vòng lặp for, while, do while, ...

Bạn đổi lại nội dung file basic.js như sau:

var domains = [
    'freetuts.net',
    'qa.freetuts.net'
];

for (var i = 0; i < domains.length; i++){
    console.log(domains[i]);
}

Ok, bạn chạy đoạn code sau trong prompt để thực thi file basic.js.

node basic.js

Và kết quả sẽ như giao diện dưới đây:

vong lap trong nodejs png

Kết luận:

Như vậy việc lập trình trong NodeJ cũng tương tự như trong Javascript. Tuy nhiên trong NodeJS vẫn có tích hợp một số module riêng nên chỉ sử dụng được trong NodeJS chứ trong Javascript không sử dụng được, chi tiết vấn đề này chúng ta sẽ tìm hiểu ở các bài tiếp theo.

Còn nhiều vấn đề nữa như các kiểu dữ liệu, các hàm xử lý các kiểu dữ liệu thì các bạn tự tìm hiểu lấy vì mình đã trình bày khá kỹ trong series học Javascript căn bản rồi.

2. Lời kết

Rõ ràng việc học NodeJS là bắt buộc phải học Javascript nên nếu bạn chưa rành về các kỹ thuật lập trình Javascript căn bản thì sẽ là điều bất lợi rất lớn. Riêng những bạn đã rành về Javascript và PHP thì học NodeJS sẽ rất nhanh bởi bạn đã có một nền tảng kỹ thuật làm backend lẫn frontend.

Cùng chuyên mục:

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

Chắc hẳn trong quá trình xử lý các request tới server thì một vài trường…

Xử lý form trong Express

Xử lý form trong Express

Xây dựng URL trong Express

Xây dựng URL trong Express

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách xây…

Populate trong Mongoose

Populate trong Mongoose

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Middleware trong Mongoose

Middleware trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Subdocuments trong Mongooose

Subdocuments trong Mongooose

Documents trong Mongoose

Documents trong Mongoose

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về documents trong Mongoose

Models trong Mongoose

Models trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Mongoose trong NodeJS

Mongoose trong NodeJS

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,