CĂN BẢN
SERVER
MYSQL
MONGODB
MODULE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý JSON trong NodeJS

Ở các Web Service thì thông thường các API sẽ trả kết quả về định dạng XML hoặc là JSON, tuy nhiên hiện nay các lập trình viên vẫn thích sử dụng JSON hơn bởi cách khai báo và cách sử dụng đơn giản hơn XML nhiều, vì vậy trong bài này chúng ta tìm hiểu về cách xử lý JSON trong NodeJS để các video tiếp theo chúng ta sẽ học cách trả kết quả về cho client.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hiểu cấu trúc của chuỗi JSON

Về khái niệm JSON thì mình có trình bày trong series JSON căn bản rồi, vì vậy nếu bạn nào chưa hiểu khái niệm JSON thì quay lại series đó đoc qua trước nhé.

Tuy nhiên mình cũng xin đưa ra ví dụ về cấu trúc chuỗi JSON đó là nội dung của file package.json.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

{
  "name": "nodejs-freetuts",
  "version": "1.0.0",
  "description": "NodeJS Free Course",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "ThehalfHeart",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "node-persist": "0.0.8"
  }
}

Đây chính là cấu trúc của chuỗi JSON.

 • Giá trị của key và value sẽ được bao bọc bởi cặp dấu nháy đôi "key", điều này là bắt buộc.
 • Giá trị mỗi key có thể là một chuỗi, một số hoặc là một chuỗi JSON khác nữa.

2. Hiểu đối tượng JSON

Việc lấy thông tin từ một chuỗi JSON là rất khó, vì vậy thay vì truy xuất từ chuỗi thì chúng ta sẽ chuyển đổi chuỗi đó sang định dạng của một Object trong Javascript, lúc này để gọi đến các key thì chúng ta chỉ việc sử dụng dấu chấm là được. Như cấu trúc JSON của file package.json trên thì chúng ta truy xuất như sau:

obj_json.name; // lấy key name
obj_json.version; // lấy key version
obj_json.description; // lấy key description

Vấn đề bây giờ là làm thế nào để chuyển từ một chuỗi JSON sang một đối tượng Object trong Javascript? Để làm được điều này thì chúng ta qua phần tiếp theo nhé.

3. Xử lý chuỗi JSON bằng Javascript

Ok bây giờ ta học hai thao tác chính đó là chuyển chuỗi JSON sang Object và chuyển Object sang ngược lại JSON.

Đầu tiên bạn tạo một file json-demo.js để chúng ta thực hành nhé.

Chuyển JSON sang Object

Để chuyển chuỗi JSON sang Object thì chúng ta sử dụng hàm JSON.parse(json_string). Lưu ý là cấu trúc chuỗi JSON phải đúng nguyên tắc thì nó mới chuyển đổi được.

Ví dụ: Cho chuỗi JSON sinhvien, hãy chuyển đổi nó sang một object.

var student_string = '{"name" : "Nguyen Van Cuong", "age" : "26"}';

var student_obj = JSON.parse(student_string);

console.log("Name: " + student_obj.name);
console.log("Age: " + student_obj.age);

Chạy file này lên với lệnh node json-demo.js bạn sẽ thấy giao diện như sau:

parse json nodejs png

Chuyển Object sang JSON

Để chuyển đối một Object sang chuỗi JSON thì ta sử dụng hàm JSON.stringify(json_object).

Ví dụ: Chuyển đối tượng sinh viên sang chuỗi JSON

var student_string = '{"name" : "Nguyen Van Cuong", "age" : "26"}';

var student_obj = JSON.parse(student_string);

console.log('--OBJECT--');
console.log("Name: " + student_obj.name);
console.log("Age: " + student_obj.age);

console.log('--STRING--');
console.log(JSON.stringify(student_obj));

Chạy lại file này bạn sẽ thấy kết quả như sau:

stringify json nodejs png

4. Lưu trữ chuỗi JSON vào file

Thông thường sau khi chuyển đổi object sang JSON thì chúng ta sẽ lưu trữ nó vào file.

Cho đối tượng sinh viên, hãy chuyển nó sang chuỗi JSON và lưu vào file. Sau khi lưu vào file hãy đọc lại file và in nội dung chuỗi JSON lên màn hình.

var student_obj = {
  name : "Nguyen Van Cuong",
  age : "26"
};

var student_string = JSON.stringify(student_obj);

// Lưu file
var persist = require('node-persist');
persist.initSync();
persist.setItemSync('student', student_string);

// Đọc file
var content_from_file = persist.getItemSync('student');
console.log(content_from_file);

Kết quả sau khi chạy:

save object json nodejs png

5. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong hai hàm dùng để chuyển đổi chuỗi JSON sang OBJECT và từ OBJECT sang JSON, hai hàm này được sử dụng khá nhiều khi làm việc với NodeJS bởi vì thông thường chúng ta sử dụng NodeJS để xây dựng Web Service.

Bài này mình dừng ở đây, bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu về Encrypting string (mã hóa).

Cùng chuyên mục:

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

Chắc hẳn trong quá trình xử lý các request tới server thì một vài trường…

Xử lý form trong Express

Xử lý form trong Express

Xây dựng URL trong Express

Xây dựng URL trong Express

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách xây…

Populate trong Mongoose

Populate trong Mongoose

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Middleware trong Mongoose

Middleware trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Subdocuments trong Mongooose

Subdocuments trong Mongooose

Documents trong Mongoose

Documents trong Mongoose

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về documents trong Mongoose

Models trong Mongoose

Models trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Mongoose trong NodeJS

Mongoose trong NodeJS

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Top