TẢI VỀ PDF

Bài 11: Học Regular Expression qua ví dụ - Bài tập căn bản

Giới thiệu với các bạn loạt bài tập xử lý chuỗi nâng cao với Regular Expression trong PHP. Như các bạn biết khi lập trình web thì việc xử lý chuỗi đóng vai trò khá quan trọng trong việc kiểm tra định dạng dữ liệu của người dùng, bóc tách dữ liệu trong một chuỗi, ... Và thông thường là người ta dùng kết hợp với CURL để lấy dữ liệu từ trang khác. 

Khi theo dõi serie này thì mình sẽ đưa ra phần bài tập và các bạn sẽ thực hành giải các bài tập này thông qua phần   hỏi đáp trên website. Nghĩa là mỗi câu hỏi mình sẽ tạo một topic trên đó và các bạn vào đó comment bài giải của mình thông qua Ckeditor rất tiện lợi (có biểu tượng {Code} để bạn dán code).  << CLICK ĐỂ ĐĂNG BÀI GIẢI>>

Bài đầu tiên này chúng ta sẽ thực hành với kiến thức trọng tâm là 10  bài học đầu tiên trong loạt serie học Regular Expression trong PHP

Bài tập xử lý chuỗi nâng cao với Regular Expression

Bài 01: Kiểm tra định dạng của thẻ cào điện thoại.
Hãy viết chuỗi Regex kiểm tra định dạng của thẻ cào điện thoại với cấu trúc như sau: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, trong đó x là các số từ [0-9]

 

Bài 02: Kiểm tra định dạng ngày tháng năm.
Hãy kiểm tra một chuỗi có đúng định dạng ngày tháng năm hay không dd/mm/yyyy. Lưu ý là đối với ngày thì có thể từ 1 -> 31.

 

Bài 03: Kiểm tra tên đăng nhập của người dùng có đúng định dạng hay không.
Hãy kiểm tra tên đăng nhập với yêu cầu:

  • Chữ đầu tiên không phải là số
  • Chiều dài trong khoảng từ 4 -> 12 ký tự
  • Chỉ chấp nhận các chữ số từ 0-9, chữ cái thường, chữ cái hoa và dấu gạch dưới (_)

 

Bài 04: Kiểm tra định dạng mật khẩu khi đăng ký.
Hãy kiểm tra mật khẩu của người dùng khi đăng ký vì như vậy sẽ an toàn hơn.  Yêu cầu:

  • Mật khẩu ít nhất 8 ký tự
  • Phải có chữ hoa, chữ thường, số và 1 ký tự đặc biệt

 

Bài 05: Kiểm tra định dạng của email
Hãy kiểm tra email người dùng nhập vào  có đúng hay không? Chỉ cần làm đơn giản ko phức tạp

 

Bài 06: Kiểm tra định dạng URL
Hãy kiểm tra chuỗi URL người dùng nhập vào có đúng hay không.

 

Bài 07: Lấy tất cả email trong một chuỗi cho trước

 

Bài 08: Lấy một đoạn ngắn trong URL.
Giả sử ta có URL như sau: https://freetuts.net/tong-quan-ve-route-trong-laravel-290.html. Hãy lấy dòng chữ tong-quan-ve-route-trong-laravel.

Lưu ý: 

  • Dòng chữ tong-quan-ve-route-trong-laravel động, nghĩa là nó có thể được thay thế bởi dòng chữ khác
  • Số 20 cũng có thể thay đổi bởi một con số khác

 

Bài 09: Lấy danh sách các LINK của trang  https://freetuts.net/
Gợi ý: Các LINK sẽ nằm trong thẻ a

 

Bài 10: Lấy danh sách các URL hình ảnh  của trang https://freetuts.net/codeigniter
Gợi ý: Các URL sẽ nằm trong thẻ img

 

Đăng bài giải:

Hãy vào <<LINK NÀY>> để đăng bài giải của bạn cho những bài tập trên. Sau khoảng thời gian 1 tuần mình sẽ tổng hợp và bài nào chưa giải mình sẽ giải và có hướng dẫn cho các bạn tham khảo.

CÙNG NHAU HỌC NHÉ CÁC BẠN

-------------------#####-------------------

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net