REGULAR EXPRESSION PHP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Regular Expression qua ví dụ - Bài tập căn bản

Giới thiệu với các bạn loạt bài tập xử lý chuỗi nâng cao với Regular Expression trong PHP. Như các bạn biết khi lập trình web thì việc xử lý chuỗi đóng vai trò khá quan trọng trong việc kiểm tra định dạng dữ liệu của người dùng, bóc tách dữ liệu trong một chuỗi, ... Và thông thường là người ta dùng kết hợp với CURL để lấy dữ liệu từ trang khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài đầu tiên này chúng ta sẽ thực hành với kiến thức trọng tâm là 10 bài học đầu tiên trong loạt serie học Regular Expression trong PHP.

Bài tập xử lý chuỗi nâng cao với Regular Expression

Bài 01: Kiểm tra định dạng của thẻ cào điện thoại.
Hãy viết chuỗi Regex kiểm tra định dạng của thẻ cào điện thoại với cấu trúc như sau: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, trong đó x là các số từ [0-9]

Bài 02: Kiểm tra định dạng ngày tháng năm.
Hãy kiểm tra một chuỗi có đúng định dạng ngày tháng năm hay không dd/mm/yyyy. Lưu ý là đối với ngày thì có thể từ 1 -> 31.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài 03: Kiểm tra tên đăng nhập của người dùng có đúng định dạng hay không.
Hãy kiểm tra tên đăng nhập với yêu cầu:

  • Chữ đầu tiên không phải là số
  • Chiều dài trong khoảng từ 4 -> 12 ký tự
  • Chỉ chấp nhận các chữ số từ 0-9, chữ cái thường, chữ cái hoa và dấu gạch dưới (_)

Bài 04: Kiểm tra định dạng mật khẩu khi đăng ký.
Hãy kiểm tra mật khẩu của người dùng khi đăng ký vì như vậy sẽ an toàn hơn. Yêu cầu:

  • Mật khẩu ít nhất 8 ký tự
  • Phải có chữ hoa, chữ thường, số và 1 ký tự đặc biệt

Bài 05: Kiểm tra định dạng của email
Hãy kiểm tra email người dùng nhập vào có đúng hay không? Chỉ cần làm đơn giản ko phức tạp

Bài 06: Kiểm tra định dạng URL
Hãy kiểm tra chuỗi URL người dùng nhập vào có đúng hay không.

Bài 07: Lấy tất cả email trong một chuỗi cho trước

Bài 08: Lấy một đoạn ngắn trong URL.
Giả sử ta có URL như sau: https://freetuts.net/tong-quan-ve-route-trong-laravel-290.html. Hãy lấy dòng chữ tong-quan-ve-route-trong-laravel.

Lưu ý:

  • Dòng chữ tong-quan-ve-route-trong-laravel động, nghĩa là nó có thể được thay thế bởi dòng chữ khác
  • Số 20 cũng có thể thay đổi bởi một con số khác

Bài 09: Lấy danh sách các LINK của trang https://freetuts.net/
Gợi ý: Các LINK sẽ nằm trong thẻ a

Bài 10: Lấy danh sách các URL hình ảnh của trang https://freetuts.net/hoc-codeigniter
Gợi ý: Các URL sẽ nằm trong thẻ img

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top