REGULAR EXPRESSION PHP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Regular Expression là gì?

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài tìm hiểu Regular Expression và trong bài này chung ta tìm hiểu khái niệm Regular Expression là gì?

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Regular Expression là gì?

Regular Expression hay còn gọi là biểu thức chính quy được dùng để xử lý chuỗi nâng cao thông qua biểu thức riêng của nó, những biểu thức này sẽ có những nguyên tắc riêng và bạn phải tuân theo nguyên tắc đó thì biểu thức của bạn mới hoạt động được. Ngoài cái tên gọi Regular Expression ra thì nó còn có thể viết tắt thành RegEx.

Nguyên tắc hoạt động của biểu thức RegEx là so khớp dựa vào khuôn mẫu, khuôn mẫu được xây dựng từ các quy tắc căn bản của biểu thức RegEx. Và để các bạn nắm rõ regular expression là gì thì tôi sẽ giới thiệu một hàm xử lý Regular Expression trong php đó là hàm preg_match, sau đó đưa ra một vài ví dụ nhỏ để các bạn thực hành trước khi tìm hiểu các phần nâng cao hơn.

2. Hàm Preg_match trong php

Để hiểu rõ hơn hàm này thì bạn đọc bài hàm preg_match trong PHP nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp: preg_match($pattern, $subject, $matches)

Hàm này có tổng cộng 5 tham số nhưng ở đây tôi chỉ đưa ra 3 tham số quan trọng nhất và thường hay sử dụng:

 • $pattern là chuỗi Regular Expression Pattern
 • $subject là chuỗi nguồn mà chúng ta muốn so khớp với $pattern
 • $matches là danh sách kết quả trả về đúng khi so khớp $pattern$subject

Sau đây là một số ví dụ về Regular Expression, bạn có thể xem và làm theo chứ không nhất thiết phải hiểu nó 100% vì mục đích tôi muốn các bạn hiểu được ý nghĩa của nó.

Kiểm tra một chuỗi là số

if (preg_match('/^[0-9]+$/', '123', $maches)){
  var_dump($maches);
}

kết quả:

array
 0 => string '123' (length=3)

Kết quả in ra màn hình là giá trị của biến $maches, như vậy chuỗi 123 đã so khớp với pattern /^[0-9]+$/

Kiểm tra một chuỗi là các ký tự thường

if (preg_match('/^[a-z]+$/', 'thehalfheart', $maches)){
  var_dump($maches);
}  

Kết quả:

array
 0 => string 'thehalfheart' (length=12)

Như vậy chuỗi thehalfheart đã được so khớp vỡi pattern /^[a-z]+$/

Kiểm tra một chuỗi là các ký tự hoa

if (preg_match('/^[A-Z]+$/', 'THEHALFHEART', $maches)){
  var_dump($maches);
}

Kết quả:

array
 0 => string 'THEHALFHEART' (length=12)

Như vậy chuỗi THEHALFHEART đã được khớp với pattern /^[A-Z]+$/

2. Lời Kết

Như vậy là bạn đã tìm hiểu xong khái niệm Regular Expression là gì và biết được một thuật ngữ khác đó là biểu thức chính quy nên nếu có ai hỏi thì trả lời thực chất cả hai khái niệm là một nhé.

Qua ba ví dụ trên bạn phải hiểu được Regular Expression sử dụng những biểu thức và nguyên tắc riêng để đưa ra khuôn so sánh và những biểu thức đó có thể mô tả bằng ngôn ngữ bình thường được.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top