PHP MVC CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Module User] - Xây dựng cấu trúc folder

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo database php_example và tạo một table tên là tb_user dùng để xây dựng module quản lý thành viên. Vậy trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng cấu trúc folder cho project của chúng ta.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Xây dựng cấu trúc folder module User

Bài này mình chỉ giới thiệu cấu trúc folder thôi nên cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên mình nghĩ nó rất quan trọng bởi nếu ta không tổ chức một cấu trúc folder tốt thì sẽ dẫn đến khó lập trình, nâng cấp và bảo trì.

Các bạn xem mô hình sau:

cau truc folder module user png

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong mô hình này cấp ngoài cùng là folder adminlibs:

  • admin: là folder chứa source của admin
  • libs: là folder chứa các thư viện xử lý cho ứng dụng

Trong folder admin ta lại chia ra làm ba folder con:

  • widgets: chứa các file như header.php, footer.php của layout
  • database: chứa các file xử lý dữ liệu. Như trong hình mình có file user.php là dùng chứa các hàm xử lý database bảng tb_user.
  • modules: chứa các module con. Hiện tại mình có module common và module users

Trong mô hình này file quan trọng nhất là file admin/index.php. File này ta gọi là file bootstrap dùng để điều hướng các request trong hệ thống. Nó sẽ kiểm tra nếu request không tồn tại thì thông báo lỗi 404. Đây là một mô hình khá hay dành cho project PHP căn bản bởi cách hoạt động khá giống với mô hình MVC, vì vậy nếu bạn hiểu mô hình này thì sẽ dễ dàng tiếp xúc với mô hình MVC ở phần PHP nâng cao.

2. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách tổ chức folder dành cho ứng dụng PHP căn bản của chúng ta, đây là một mô hình cũng tương đối khó đối với những bạn mới học nhưng mình vẫn muốn sử dụng bởi nếu bạn tiếp xúc được thì bạn sẽ dễ học phần PHP nâng cao hơn.

Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn xây dựng viết thư viện xử lý database.

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top