Home > Excel > Excel VBA > Đối tượng Application trong VBA: Chứa toàn bộ object của VBA
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Đối tượng Application trong VBA: Chứa toàn bộ object của VBA

Trong bài này mình sẽ giới hiệu đối tượng Application trong VBA, đây là đối tượng chứa tất cả những đối tượng con khác, tức là nó đang ở cấp cao nhất của ứng dụng Excel.

Application đại diện cho ứng dụng Excel, vì vậy bạn có thể truy cập đến bất kì một Workbook hay Worksheet nào thông qua nó. Thậm chí bạn cũng có thể lấy được những đối tượng liên quan đến ô tính như ActiveCell và Selection.

1. Các đối tượng con của Application VBA

Trong VBA, Application là đối tượng ở cấp cao nhất, vì vậy bạn có thể lấy những đối tượng con thông qua nó.

Lấy tất cả các Sheet.

Application.Worksheets

Lấy tất cả các Workbook.

Application.Workbooks

Lấy Workbook đang active.

Application.ActiveWorkbook

Lấy Sheet đang active.

Application.ActiveSheet

Lấy Cell đang active.

Application.ActiveCell

Lấy Chart đang active.

Application.ActiveChart

2. Các thuộc tính thường dùng của Application VBA

Dưới đây là một số thuộc tính thường được sử dụng nhất của đối tượng Application.

Lấy chiều rộng của Excel.

Application.Width

Lấy chiều cao của Excel.

Application.Height

Lấy tên caption của Excel.

Application.Caption

Thiết lập tùy cảnh báo trong khi đóng workbook.

Application.DisplayAlerts = True ' cho phép hiển thị
Application.DisplayAlerts = True  ' không cho phép

Lấy đường dẫn tuyệt đối của ứng dụng Excel.

Application.Path

Lấy đường dẫn tuyệt đối của thư mục chứa workbook đang mở.

Application.ActiveWorkbook.Path

3. Các phương thức thường dùng của Applicatoin VBA

Có rất nhiều phương thức, nhưng trong bài này mình chỉ đề cập đến 3 phương thức thông dụng thôi nhé.

Mở hộp thoại cho phép người dùng chọn file để mở.

Application.FindFile

Chạy một thủ tục hoặc function được viết trong VBA.

Application.Run([Macro], [Arg1], [Arg2],…, [Arg30])

Trong đó:

  • Macro là tên của function
  • Arg1, Arg2, ... là các tham số (nếu có)

Tạm dừng một Macro trong một khoảng thời gian.

Application.Wait(Time)
​
' Ví dụ: tạm dừng đến 16h cùng ngày
Application.Wait "16:00:00" 

' Ví dụ: Tam dừng macro 20 giây
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:20")

Trên là một vài thông tin về cách sử dụng đối tượng Application trong VBA. Chúc bạn thành công nhé!

-------------------#####-------------------

Khóa học Excel VBA:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP