MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đối tượng Application trong VBA: Chứa toàn bộ object của VBA

Trong bài này mình sẽ giới hiệu đối tượng Application trong VBA, đây là đối tượng chứa tất cả những đối tượng con khác, tức là nó đang ở cấp cao nhất của ứng dụng Excel.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Application đại diện cho ứng dụng Excel, vì vậy bạn có thể truy cập đến bất kì một Workbook hay Worksheet nào thông qua nó. Thậm chí bạn cũng có thể lấy được những đối tượng liên quan đến ô tính như ActiveCell và Selection.

1. Các đối tượng con của Application VBA

Trong VBA, Application là đối tượng ở cấp cao nhất, vì vậy bạn có thể lấy những đối tượng con thông qua nó.

Lấy tất cả các Sheet.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Application.Worksheets

Lấy tất cả các Workbook.

Application.Workbooks

Lấy Workbook đang active.

Application.ActiveWorkbook

Lấy Sheet đang active.

Application.ActiveSheet

Lấy Cell đang active.

Application.ActiveCell

Lấy Chart đang active.

Application.ActiveChart

2. Các thuộc tính thường dùng của Application VBA

Dưới đây là một số thuộc tính thường được sử dụng nhất của đối tượng Application.

Lấy chiều rộng của Excel.

Application.Width

Lấy chiều cao của Excel.

Application.Height

Lấy tên caption của Excel.

Application.Caption

Thiết lập tùy cảnh báo trong khi đóng workbook.

Application.DisplayAlerts = True ' cho phép hiển thị
Application.DisplayAlerts = True  ' không cho phép

Lấy đường dẫn tuyệt đối của ứng dụng Excel.

Application.Path

Lấy đường dẫn tuyệt đối của thư mục chứa workbook đang mở.

Application.ActiveWorkbook.Path

3. Các phương thức thường dùng của Applicatoin VBA

Có rất nhiều phương thức, nhưng trong bài này mình chỉ đề cập đến 3 phương thức thông dụng thôi nhé.

Mở hộp thoại cho phép người dùng chọn file để mở.

Application.FindFile

Chạy một thủ tục hoặc function được viết trong VBA.

Application.Run([Macro], [Arg1], [Arg2],…, [Arg30])

Trong đó:

  • Macro là tên của function
  • Arg1, Arg2, ... là các tham số (nếu có)

Tạm dừng một Macro trong một khoảng thời gian.

Application.Wait(Time)
​
' Ví dụ: tạm dừng đến 16h cùng ngày
Application.Wait "16:00:00" 

' Ví dụ: Tam dừng macro 20 giây
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:20")

Trên là một vài thông tin về cách sử dụng đối tượng Application trong VBA. Chúc bạn thành công nhé!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top