MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hộp thoại InputBox trong VBA

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hộp thoại InputBox trong VBA, đây là hàm dùng để lấy thông tin từ người dùng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có một số chức năng yêu cầu người dùng nhập một giá trị nào đó thì này ta sẽ sử dụng hộp thoại InputBox VBA. Hộp thoại này sẽ yêu cầu người dùng nhập dữ liệu vào, sau đó nhấn Ok hoặc Enter thì sẽ trả về giá trị mà người dùng đã nhập. Nếu nhán Cancel hoặc dấu X thì sẽ trả về một giá trị rỗng.

1. Cú pháp của InputBox VBA

Trước tiên hãy tham khảo cú pháp của hộp thoại InputBox.

InputBox(prompt[,title][,default][,xpos][,ypos][,helpfile,context])

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Prompt là tham số bắt buộc, là nội dung tin nhắn trong hộp thoại giúp người dùng biết được là bạn đang cần dữ liệu gì.
 • Title là tham số tùy chọn, đây là tiêu đề của hộp thoại InputBox
 • Default là tham số tùy chọn, là giá trị mặc định trong ô nhập dữ liệu của người dùng lúc xuất hiện.
 • XPos/YPos là tham số tùy chọn, là vị trí của trục X à Y của hộp thoại sẽ xuất hiện trên màn hình
 • Hai tham số cuối cùng là helpfile,context rất ít khi được sử dụng.

Ví dụ: Viết một Macro yêu cầu nhập tên của người dùng.

Sub getInfor()
  Dim name As String
  name = InputBox("Nhap ten cua ban!")
  MsgBox "Ten cua ban la: " & name
End Sub

Kết quả:

hop thoai inputbox JPG

2. Một vài ví dụ khác về InputBox trong VBA

Mình sẽ viết thêm một ví dụ nữa về cách sử dụng hộp thoại InputBox VBA nhé.

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập thông tin gồm tên, tuổi, và blog. Sau đó hãy in thông tin này lên các ô A1, A2 A3.

Sub getInfor()
  Dim name, domain As String
  Dim age As Integer
  
  name = InputBox("Nhap ten cua ban!")
  age = InputBox("Nhap tuoi cua ban!")
  domain = InputBox("Nhap domain cua ban!")
  
  Range("A1").Value = name
  Range("A2").Value = age
  Range("A3").Value = domain
End Sub

Chạy macro này và nhập thông tin của mình thì kết quả sẽ như sau:

ket qua inputbox JPG

Trên là cách sử dụng hộp thoại InputBox trong VBA để lấy thông tin người dùng.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top