MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

ActiveCell và Selection: Lấy cell đang chọn trong VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách lấy cell đang chọn trong VBA bằng cách sử dụng hai đối tượng ActiveCell và Selection trong VBA. Đây là thao tác thường sử dụng trong VBA vì nó giúp ta biết được ô tính nào đang ở trạng thái được chọn (selected).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có hai trường hợp làm việc với vùng chọn, thứ nhất là lấy một ô đầu tiên và thứ hay là lấy tất cả các ô trong vùng chọn. Lưu ý rằng vùng chọn chính là vùng mà bạn đang chọn ở ngoài trang tính của Excel.

Trước tiên bạn hãy tạo một Command Button, sau đó chúng ta sẽ code VBA thực hành trên sự kiện click của button này nhé.

tao command button truoc JPG

1. ActiveCell : Lấy một ô Excel đang được chọn

Giả sử bạn có một vùng chọn như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

vung chon 1 JPG

Bạn muốn láy ô A1 bằng VBA code thì có thể sử dụng Range("A1"). Tuy nhiên, mình muốn ô A1 đó là linh động, nghĩa là khi ta di chuyển sang một vị trí khác thì code VBA vẫn lấy đúng ô đầu tiên đó.

Hoặc bạn muốn lấy một cell đang được chọn như sau:

vung chon 2 JPG

Rất đơn giản, bạn hãy sử dụng đối tượng ActiveCell, một thành phần con của Application.

Application.ActiveCell
' hoặc
ActiveCell

Ví dụ: Hãy code vào sự kiện click của button như sau.

Application.ActiveCell.Value = "Freetuts.net"
' hoặc
ActiveCell.Value = "Freetuts.net"

Lưu lại, ra ngoài click vào button thì bạn thu được kết quả như sau.

ket qua vung chon JPG

2. Selection: Lấy tất cả các ô tính của vùng chọn

Trường hợp bạn muốn lấy tất cả các ô trong vùng chọn thì sử dụng đối tượng Selection, một đối tượng con của Application.

Application.Selection
'hoặc
Selection 

Ví dụ: Gán giá trị freetuts.net cho tất cả những ô được chọn khi click vào button ở phần 1.

Bạn hãy sửa lại đoạn code trong sự kiện click thành:

Application.Selection.Value = "Freetuts.net"

Kết quả như sau:

ket qua nhieu vung chon JPG

Trên là hai thao tác với vùng chọn thường gặp nhất khi bạn lập trình với VBA, đó là lấy một ô tính đang chọn đầu tiên và lấy tất cả ô tính đang được chọn trong Excel bằng ngôn ngữ VBA.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top