Home > Excel > Excel VBA > Cách dùng Spin Button trong VBA
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Cách dùng Spin Button trong VBA

Hướng dẫn cách sử dụng Spin Button trong VBA, đây là một đối tượng thuộc nhóm ActiveX Control của VBA.

Spin Button là loại button dùng để tăng hoặc giảm giá trị của một số trong một khoảng MIN - MAX nào đó. Ta thường sử dụng nó trong trường hợp bạn muốn người dùng sử dụng button để thay đổi số thay vì họ phải tự nhập vào.

Mình sẽ không nói quá nhiều về các thuộc tính cũng như sự kiện nữa, thay vào đó sẽ làm một ví dụ luôn nhé.

1. Trước tiên bạn hãy mở tab Developer, sau đó click vào Insert.

2. Trong nhóm ActiveX Controls, bạn hãy click vào nút Spin Button.

create spin button png

3. Click vào một vị trí mà bạn muốn đặt spin button trên Excel.

4. Click chuột phải vào spin button và chọn View Code.

view code png

5. Visual Basic Editor xuất hiện, nó cũng sẽ tạo ra một sự kiện mặc định khi bạn click vào view code, đó là sự kiện Click.

Bạn hãy nhập đoạn code sau:

Private Sub SpinButton1_Change()
    Range("C3").value = SpinButton1.value
    SpinButton1.Max = 100
    SpinButton1.Min = 0
    SpinButton1.SmallChange = 2
End Sub

Trong đó, đoạn code dưới đây dùng để gán giá trị sau khi thay đổi vào ô C3

Range("C3").value = SpinButton1.value

Đoạn code dùng để xác định giá trị tối đa và tối thiểu.

SpinButton1.Max = 100
SpinButton1.Min = 0

Đoạn code xác định bước nhảy là 2 đơn vị.

SpinButton1.SmallChange = 2

6. Ra ngoài Excel và click thử thì bạn sẽ thấy kết quả dạng như sau:

spin button png

Ngoài cách trên thì bạn cũng có thể sử dụng các thông số bên trong bảng thuộc tính (properties).

Click chuột phải vào Spin button và chọn Properties thì sẽ xuất hiện hộp thoại như sau:

properties png

Trên là cách sử dụng đối tượng Spin Button trong VBA thông qua một ví dụ rất đơn giản. Chúc bạn thành công!

-------------------#####-------------------

Khóa học Excel VBA:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP