MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đóng và mở file Excel bằng VBA

Trong bài này mình sẽ giới thiệu hai phương thức Close và Open Workbook trong VBA, những phương thức này dùng để mở và đóng một file Excel bất kì bằng cách sử dụng mã code VBA.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Close workbook - đóng file Excel bằng VBA

Ở bài tìm hiểu về Workbook mình đã giải thích rất kỹ rằng đối tượng Workbooks chứa tất cả những đối tượng workbook đang mở, và bạn dễ dàng đóng những workbook đó bằng lệnh Close.

1. Đoạn code dưới đây đóng file close-open.xlsm.

Workbooks("close-open.xlsm").Close

2. Đoạn code này thì đóng file mở hoặc tạo đầu tiên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Workbooks(1).Close

3. Đoạn code đóng tất cả những file đang active.

ActiveWorkbook.Close

4. Đoạn code đóng tất cả những file đang mở.

Workbooks.Close

2. Open workbook - mở file Excel bằng VBA

Tương tự, nếu bạn biết đường dẫn của một file nằm trên máy tính thì có thể mở lên bằng lệnh Open. Nếu file nằm trong thư mục lưu mặc định của Excel thì không cần chỉ định đường dẫn đầy đủ.

1. Ví dụ này mình lưu file sales.xlsxt nằm trong thư mục lưu của Excel nên không chỉ rõ path.

Workbooks.Open ("sales.xlsx")

2. Bạn cũng có thể sử dụng phương thức GetOpenFilename để kích hoạt hộp thoại mở file.

Dim MyFile As String
MyFile = Application.GetOpenFilename()

Chọn file cần mở, sau đó nhấn Open.

getopenfilename method png

Tuy nhiên, phương thức GetOpenFilename không trực tiếp mở file mà nó chỉ mở hộp thoại Open File. Vì vậy bạn phải kết hợp thêm phươn thức Open.

Dim MyFile As String
MyFile = Application.GetOpenFilename()
Workbooks.Open (MyFile)

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách mở file Excel và đóng file Excel bằng cách sử dụng hai phương thức Close và Open trong VBA. Chúc bạn học tốt!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top