Home > Excel > Excel VBA > Path và FullName Workbooks trong VBA
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Path và FullName Workbooks trong VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hai thuộc tính, đó là Path và FullName của đối tượng Wordbook trong lập trình VBA.

Khi bạn muốn lấy đường dẫn của một file Excel bằng ngôn ngữ VBA thì cách tốt nhất là sử dụng hai phương thức Path và FullName của đối tượng Workbooks.

Giả sử mình có file Excel path-fullname.xlsm nằm trong thư mục C:\test\.

Và dưới đây là hai đoạn code:

1. Thuộc tính Path của Wordbooks

Thuộc tính này trả về đường dẫn đầy đủ đến thư mục chứa file Excel.

MsgBox Workbooks("path-fullname.xlsm").Path

Kết quả:

path property result png

2. Thuộc tính FullName của Wordbook

FullName sẽ trả về đường dẫn đầy đủ có cả tên file Excel.

MsgBox ActiveWorkbook.FullName

Kết quả:

fullname property result png

Trên là cách sử dụng hai thuộc tính Path và FullName của Wordbooks trong VBA.

-------------------#####-------------------

Khóa học Excel VBA:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP