Home > Excel > Excel VBA > Phạm vi của biến trong VBA: Biến cục bộ - toàn cục và biến module
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Phạm vi của biến trong VBA: Biến cục bộ - toàn cục và biến module

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu mức độ phạm vi của biến trong VBA gồm: Biến cục bộ, biến mức module và biến toàn cục.

Bạn đã biết cách khai báo biến trong VBA rồi nên mình sẽ không nói về cú pháp nữa nhé, thay vào đó mình chỉ đề cập đến mức độ phạm vi hoạt động của biến, để từ đó bạn sẽ biết cách thiết lập và sử dụng cho đúng.

Trong VBA, một biến có thể được khai báo ở ba phạm vi khác nhau.

 • Procedure level: Biến chỉ được sử dụng bên trong thủ thục, hàm và phương thức đó.
 • Module level: Biến chỉ được sử dụng bên trong module mà nó được khai báo. Tất cả những sub, function nằm trong Module đó đều dùng được, trừ những Module bên ngoài.
 • Public Module level: Mức độ này ta còn gọi là biến toàn cục, đây là biên có thể sử dụng mở mọi module trong dự án.

1. Biến cục bộ (procedure level)

Biến cục bộ hay còn gọi là biến ở mức độ thủ tục (procedure level). Biến này chỉ hoạt động trong phạm vi của thủ tục (sub), hàm (function) và thuộc tính của lớp (method). Tức là nếu bạn khai báo một biến ở một Sub thì chỉ sử dụng được trong phạm vi của sub đó mà thôi.

Ví dụ: Chương trình bị lỗi vì biến domainshowDomain chưa được khai báo.

Sub setDomain()
  Dim domain As String
  domain = "freetuts.net"
End Sub

Sub showDomain()
  ' Biến này bị lỗi vì chưa được khai báo
  MsgBox domain
End Sub

Như bạn thấy, ở sub setDomain mình có khai báo biến domain, nhưng ở sub showDomain không thể sử dụng được.

bien cuc bo vba JPG

2. Biến ở cấp độ module (module level)

Nếu bạn muốn một biến có thể sử dụng ở mọi Sub, Function trong một module (file VBA) thì hãy khai báo nó ở phía trên cùng nhé.

Dim domain As String

Sub setDomain()
  domain = "freetuts.net"
End Sub

Sub showDomain()
  MsgBox domain
End Sub

Sub callSubs()
  Call setDomain
  Call showDomain
End Sub

Đoạn code này mình đặt trong Module1, khi chạy sub callSubs thì chương trình in ra dòng chữ "freetuts.net", điều này chứng tỏ hai sub setDomain và showDomain đã sử dụng biến domain mà không bị lỗi.

3. Biến toàn cục (public module level)

Đây được xem là mức độ cao nhất, hay còn gọi là biến toàn cục.

Trong VBA, biến toàn cục là biến mà bạn có thể sử dụng mở mọi module. Và ta sử dụng từ khóa Public để khai báo thay cho từ khóa Dim.

1. Giả sử mình tạo ra 2 module như sau:

tao ra 2 module JPG

2. Module1 mình khai báo một biến toàn cục.

Public domain As String

module 1 JPG

3. Module2 mình viết hai sub có sử dụng biến này.

Sub setDomain()
  domain = "freetuts.net"
End Sub

Sub showDomain()
  MsgBox domain
End Sub

Sub callSubs()
  Call setDomain
  Call showDomain
End Sub

module 2 JPG

Kết quả khi chạy sub callSubs thì in ra dòng chữ "freetuts.net". Vậy ở Module2 đã sử dụng được biến ở Module1.

Qua bài này chắc hẳn bạn đã biết cách sử dụng biến nâng cao trong VBA rồi phải không nào? Việc phân ra cấp độ thế này sẽ giúp cho chương trình VBA hoạt động an toàn và bảo mật hơn.

-------------------#####-------------------

Khóa học Excel VBA:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP