MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh If Then trong VBA: Dùng để kiểm tra điều kiện

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh If Then trong VBA, đây là lệnh dùng để kiểm tra một điều kiện nào đó có thỏa hãy không, nếu thỏa thì chạy đoạn code bên trong, ngược lại thì bỏ qua những đoạn code đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Lệnh If Then trong VBA

Cú pháp của nó như sau:

If condition Then 
  statement
End If

Trong đó condition chính là điều kiện cần kiểm tra:

 • Nếu condition = true thì statement được chạy
 • Ngược lại condition = false thì statment bị bỏ qua.
 • Nếu statement chỉ có một câu lệnh thì bạn có thể bỏ đoạn code End If.

Ví dụ: Kiểm tra nếu Score tại ô A1 lớn hơn hoặc bằng 60 thì in ra chuỗi Pass ở ô B1.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then 
  result = "pass"
End If

Range("B1").Value = result

Kết quả:

if then statement png

Bạn hãy thử nhập số nhỏ hơn 60 thì ô B1 sẽ không có giá trị nào cả.

2. Lệnh If Else trong VBA

Cú pháp như sau:

If condition Then
  statement1
Else
  statement2
End If

Trong đó condition là điều kiện kiểm tra, nếu:

 • condition = true thì statement1 chạy
 • condition = false thì statement2 chạy.

Ví dụ: Viết lại chương trình trên, bổ sung đoạn code in ra chuỗi fail nếu điểm béh ơn 60.

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then
  result = "pass"
Else
  result = "fail"
End If

Range("B1").Value = result

Kết quả:

else statement png

Bạn có thể sử dụng lệnh If Else lồng với nhau để giải quyết những bài toán rẻ nhánh phức tạp nhé.

Trên là cách sử dụng lệnh If Then trong VBA, chúc bạn học tốt!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top