Home > Excel > Excel VBA > Chương trình VBA hoán đổi giá trị hai ô Excel
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Chương trình VBA hoán đổi giá trị hai ô Excel

Trong bài này ta sẽ thực hành với bài tập như sau: Xây dựng chương trình hoán đổi giá trị giữa hai ô trong Excel.

Để hoán đổi giá trị thì ta phải sử dụng một biến tạm, vì vậy nếu bạn chưa biết cách sử dụng biến thì tham khảo bài viết biến và kiểu dữ liệu trong VBA nhé.

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

swap values example png

Mình có tạo một Command Button, bây giờ sẽ viết chương trình khi click vào command button đó thì sẽ hoán đổi giá trị giữa hai ô A1 va B1.

Các bước thực hiện như sau:

1: Bật chế độ Design Mode, sau đó click double chuột 2 lần vào button để nhảy đến trang nhập code cho sự kiện click.

2: Khai báo một biến tạm temp, biến này dùng để lưu dữ liệu tạm trong quá trình chuyển đổi.

Dim temp As Double

3: Gán giá trị ô A1 vào biến temp.

temp = Range("A1").Value

4: Gán giá trị ô B1 vào ô A1.

Range("A1").Value = Range("B1").Value

5. Gán giá trị của biến tạm vào ô B1.

Range("B1").Value = temp

Kết quả ta có full code như sau:

Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim temp As Double
    temp = Range("A1").Value
    Range("A1").Value = Range("B1").Value
    Range("B1").Value = temp
End Sub

6. Bỏ chế độ Design Mode, sau đó dùng chuột click 2 lần vào button thì bạn sẽ thấy kết quả như sau:

swap values result 1 png

swap values result 2 png

Vậy là chuong trình hoàn đổi giá trị giữa hai ô đã xong. Chúc bạn thực hiện thành công!

-------------------#####-------------------

Khóa học Excel VBA:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP