MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình VBA hoán đổi giá trị hai ô Excel

Trong bài này ta sẽ thực hành với bài tập như sau: Xây dựng chương trình hoán đổi giá trị giữa hai ô trong Excel.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hoán đổi giá trị thì ta phải sử dụng một biến tạm, vì vậy nếu bạn chưa biết cách sử dụng biến thì tham khảo bài viết biến và kiểu dữ liệu trong VBA nhé.

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

swap values example png

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Mình có tạo một Command Button, bây giờ sẽ viết chương trình khi click vào command button đó thì sẽ hoán đổi giá trị giữa hai ô A1 va B1.

Các bước thực hiện như sau:

1: Bật chế độ Design Mode, sau đó click double chuột 2 lần vào button để nhảy đến trang nhập code cho sự kiện click.

2: Khai báo một biến tạm temp, biến này dùng để lưu dữ liệu tạm trong quá trình chuyển đổi.

Dim temp As Double

3: Gán giá trị ô A1 vào biến temp.

temp = Range("A1").Value

4: Gán giá trị ô B1 vào ô A1.

Range("A1").Value = Range("B1").Value

5. Gán giá trị của biến tạm vào ô B1.

Range("B1").Value = temp

Kết quả ta có full code như sau:

Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim temp As Double
    temp = Range("A1").Value
    Range("A1").Value = Range("B1").Value
    Range("B1").Value = temp
End Sub

6. Bỏ chế độ Design Mode, sau đó dùng chuột click 2 lần vào button thì bạn sẽ thấy kết quả như sau:

swap values result 1 png

swap values result 2 png

Vậy là chuong trình hoàn đổi giá trị giữa hai ô đã xong. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top