Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm ISEVEN() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm ISEVEN - một trong những hàm được sử dụng khá phổ biến trong Excel.

1. Tìm hiểu về hàm ISEVEN trong Excel

ƯEHàm Iseven trong Excel là hàm dùng để kiểm tra nếu một số được cung cấp (hoặc biểu thức số) ước tính thành một số chẵn và nếu vậy, trả về TRUE, nếu không, hàm sẽ trả về FALSE.

Cú pháp của hàm là:

 ISEVEN (value)

Trong đó đối số value giá trị muốn xác định là số chẵn hay không, là tham số bắt buộc.

Lưu ý:

  • Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn và ngược lại nếu là số lẻ hàm trả về giá trị False.
  • Nếu giá trị Value không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu giá trị value là giá trị trống -> hàm coi giá trị đó là 0.

2. Ví dụ về hàm Iseven trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy sáu ví dụ về hàm Iseven trong Excel:

ham iseven trong excel PNG

Lưu ý rằng trong bảng tính ví dụ trên:

  • Ví dụ trong ô A1 cho thấy hàm Iseven trả về True cho giá trị 0;
  • Hàm Iseven đánh giá các ô trống về 0 và do đó trả về True nếu được cung cấp cùng với tham chiếu đến một ô trống (xem ô A6)

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Iseven

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Excel Iseven, đây có thể là lỗi #VALUE!. Lỗi này thường xảy ra nếu đối số số được cung cấp không phải là số.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hàm Iseven trong Excel. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP