Hàm MOD() trong Excel

Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm MOD trong Excel. Đây là hàm giúp bạn lấy số dư của phép chia để thực hiện tính toán trên bảng tính Excel.

1. Tìm hiểu về hàm MOD trong Excel

Hàm MOD trong Excel là hàm có chức năng trả về phần còn lại của phép chia giữa hai số được cung cấp.

Cú pháp của hàm là:

MOD( number, divisor )

Trong đó các đối số như sau:

number: Số bị chia

divisor: Số chía

2. Ví dụ về hàm MOD trong Excel

Bảng tính bên dưới hiển thị bốn ví dụ đơn giản về hàm Mod trong Excel.

ham mod trong excel PNG

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm MOD trong Excel

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Mod trong Excel thì có thể là một trong những lỗi sau đây:

Lỗi # DIV/0!

Đây là lỗi thường xảy ra nếu đối số chia được cung cấp bằng không.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xảy ra nếu bất kỳ đối số được cung cấp nào không phải là số.

Vậy là mình đã giới thiệu cú pháp và cách sử dụng hàm MOD trong Excel thông qua các ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP