Hàm TRIM() trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm TRIM trong Excel.

1. Hàm TRIM trong Excel dùng để làm gì?

Hàm TRIM trong Excel có chức năng loại bỏ các khoảng trắng thừa (tức là tất cả các khoảng trắng trừ các khoảng trắng đơn giữa các từ hoặc ký tự) khỏi chuỗi văn bản mà bạn đang sử dụng.

Cú pháp của hàm là:

TRIM ( text )

Trong đó đối số text là chuỗi văn bản mà bạn muốn xóa khoảng trắng thừa.

2. Ví dụ về hàm TRIM trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy chức năng Trim được áp dụng cho bốn chuỗi văn bản khác nhau.

ham trim trong excel PNG

Trong tất cả bốn trường hợp trên, kết quả là chuỗi "trimmed text" có nghĩa là không có khoảng trắng ở đầu hoặc cuối mà chỉ có một khoảng trống ở giữa.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP