Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm TRUE() trong Excel

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn hàm TRUE – một trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic được rất nhiều người dùng trong Excel.

1. Tìm hiểu về hàm TRUE trong Excel

Hàm Excel True là hàm trả về giá trị logic TRUE trong Excel.

Cú pháp hàm rất đơn giản là:

 TRUE ()

Hàm TRUE không có đối số nào.

Lưu ý rằng bạn cũng có thể nhận được kết quả tương tự bằng cách chỉ cần nhập văn bản 'TRUE' vào bảng tính của mình.

Ví dụ hàm TRUE

Dưới đây là ví dụ về hàm TRUE:

ham true trong excel PNG

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TRUE trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP