Home > PHP > PHP 7 > Các Framework đã update lên PHP7 chưa?

Các Framework đã update lên PHP7 chưa?

Thời điểm hiện tại là tháng 10 năm 2016 thì các CMS và các Framework PHP đã update lên phiên bản PHP7 hay chưa? 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Với những tính năng mạnh mẽ về tốc độ xử lý nên đa số các lập trình viên đều mong muốn phát triển ứng dụng website trên nền PHP7, vì vậy việc nâng cấp Framework để tương thích với PHP7 là điều rất quan trọng đối với các Famework, nên hầu hết các CMS và Framework đều có thể chạy trên PHP7 và sử dụng các tính năng mới của PHP7.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Các Framework đã update lên PHP7 chưa?

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP