BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo và chạy chương trình Kotlin đầu tiên với Eclipse IDE

Trong bài viết này chúng ta sẽ xem cách cài đặt plugin Kotlin trong IDE Eclipse để tạo và chạy ứng dụng Kotlin đầu tiên của bạn trong IDE Eclipse.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cài đặt plugin Kotlin

Bước 1: Nếu bạn chưa cài đặt IDE Eclipse, bạn có thể tải xuống từ liên kết này https://www.eclipse.org/downloads/. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng gói IDE Eclipse cho “Eclipse IDE for Java Developers” . Để chạy Kotlin trong IDE Eclipse, bạn phải có Eclipse Neon hoặc phiên bản mới hơn của IDE.Ở đây mình đang sử dụng Elipse Oxygen.

Bước 2: Để cài đặt plugin Kotlin trong Eclipse, hãy đi tới phần Help trong menu IDE của Eclipse và nhấp vào “Eclipse Marketplace”. Tìm kiếm plugin kotlin bằng cách từ khóa "Kotlin" trong ô tìm kiếm và nhấp vào "Go". Nhấp vào install để cài đặt plugin Kotlin như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

1 Eclipse MarketPlace For Kotlin Installation jpg

2 Install Kotlin Plugin Eclipse IDE jpg

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, hãy chọn "accept the agreement và nhấp vào “Finish”.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Mở Kotlin Perspective trong Eclipse IDE

Mở Perspective window trong IDE Eclipse bằng cách nhấn vào biểu tượng như trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Bạn có thể tìm thấy biểu tượng này ở góc trên cùng bên phải của IDE Eclipse. Ngoài ra, bạn có thể mở Perspective window từ menu Window -> Open Perspective -> Other.

Chọn Kotlin và click Open.

3 Eclipse Perspective Kotlin jpg

3. Tạo Project Kotlin đầu tiên với Eclipse.

File -> New -> Kotlin Project. Đặt tên cho Project rồi ấn "Finish".

4 Kotlin Project jpg

4. Tạo project file trong project Kotlin

Project->chuột phải vào src->New->Kotlin File. Đặt tên và ấn "Finish". Files Kotlin có phần mở rộng là ".kt".

5 Kotlin File in Kotlin Project jpg

Nhập mã này vào file:

fun main(args : Array) {
    println("Hello, World!")
}

5. Chạy chương trình đầu tiên

Chuột phải vào File ->Run As->Kotlin Application.

6 hello world kotlin program jpg

Output:

7 Output First Kotlin Project jpg

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Top