BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo và chạy chương trình Kotlin đầu tiên với IntelliJ IDEA

Trong hướng dẫn trước, chúng ta đã cùng tạo và chạy project Kotlin đầu tiên trong IDE Eclipse. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách cài đặt IntelliJ IDEA, một IDE của JetBrains, cùng công ty đã phát triển ngôn ngữ lập trình Kotlin. Chúng ta cũng sẽ xem cách tạo và chạy dự án Kotlin trong IntelliJ IDEA.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cài đặt IntelliJ IDEA

Đi đến trang web chính thức của Jetbrains tại đây. Chọn Hệ điều hành và tải xuống.1 download IntelliJ IDEA IDE jpg

2. Khởi tạo project đầu tiên với IntelliJ IDEA IDE

Bước 1: chọn “Create New Project”.

2 create new kotlin project jpg

Bước 2: Trong phần “Additional Libraries and Frameworks”, chọn Kotlin/JVM và click “Next”.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

3 select kotlin JVM jpg

Bước 3: đặt Project Name và click “Finish”.

3 Give Kotlin project name jpg

Bước 4: Tạo mới 1 Kotlin File trong thư mục “src” folder của Kotlin Project.

Bước 5: Nhập code

Bước 6: Để chạy tệp Kotlin, nhấp vào Biểu tượng Kotlin nằm ở bên trái như trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Chọn Run ‘HelloKt", để chạy tập tin.

6 Run Kotlin Project jpg

Bước 7: Nếu mọi thứ đều ổn, bạn sẽ thấy đầu ra của chương trình ở cuối màn hình.

7 Output Of First kotlin Project 1024x543 jpg

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Top