Home > Kotlin > Kotlin căn bản

Kotlin căn bản

kotlin jpg

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Kotlin căn bản nằm trong chuyên mục Kotlin, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Bắt đầu
Tạo và chạy chương trình Kotlin đầu tiên với Eclipse IDE
Tạo và chạy chương trình Kotlin đầu tiên với IntelliJ IDEA
Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world
Căn bản
Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers
Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin
Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu
Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical
Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()
Ghi chú (comment) trong Kotlin
Kiểu dữ liệu
Thao tác với chuỗi trong Kotlin
Mảng (Array) trong Kotlin
Ranges trong Kotlin
Control Flow
Lệnh if .. else trong Kotlin
Lệnh When trong Kotlin
Vòng lặp For trong Kotlin
Vòng lặp While trong Kotlin
Vòng lặp do-while trong Kotlin
Lệnh continue trong Kotlin
Lệnh break trong Kotlin
Function
Function trong Kotlin
Đệ quy trong Kotlin
Tham số function trong Kotlin
Hàm Lambda trong Kotlin
Exception
OOP

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình statically-typed, được phát triển bởi JetBrains. Nếu bạn có kiến thức cơ bản về Java, bạn sẽ có thể học Kotlin ngay lập tức. Nhưng đừng lo, vì trong series này bạn sẽ được học về Kotlin ngay cả khi bạn không có kiến thức về Java.

Kotlin và Java có thể tương tác với nhau, điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng chúng cùng nhau trong dự án, cũng như bạn có thể viết lại mã Java trong Kotlin. Cú pháp của Kotlin ngắn gọn hơn Java. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao sử dụng Kotlin, những lợi thế của nó và một số hướng dẫn về các chủ đề khác của Kotlin.

Các tính năng của Kotlin

Súc tích: Kotlin ngắn gọn hơn Java, bạn sẽ cần viết ít hơn khoảng 40% dòng mã so với Java.

Khả năng tương tác: Kotlin có khả năng tương tác cao với Java. Bạn sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn nào khi sử dụng Kotlin trong một dự án Java.

Mã nguồn mở: Kotlin là ngôn ngữ lập trình nguồn mở.

Phát triển bền vững: Bạn có thể tin tưởng kotlin vì điều này được phát triển bởi công ty nổi tiếng và nổi tiếng JetBrains.

Giàu tính năng: Kotlin cung cấp một số tính năng nâng cao như nạp chồng toán tử, biểu thức Lambda, mẫu chuỗi, v.v.

Dễ dàng: Kotlin là ngôn ngữ lập trình rất dễ học. Nếu bạn đã đến từ một nền tảng Java, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu Kotlin.

Ít xảy ra lỗi hơn: Như tôi đã đề cập lúc đầu, Kotlin là ngôn ngữ lập trình statically-typed, giúp bạn có thể bắt lỗi tại thời gian biên dịch, vì các ngôn ngữ lập trình statically-typed thực hiện kiểm tra tại thời gian biên dịch.

Translated via beginnersbook.com


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP