BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kotlin căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Kotlin căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Kotlin căn bản.

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình statically-typed, được phát triển bởi JetBrains. Nếu bạn có kiến thức cơ bản về Java, bạn sẽ có thể học Kotlin ngay lập tức. Nhưng đừng lo, vì trong series này bạn sẽ được học về Kotlin ngay cả khi bạn không có kiến thức về Java.

Kotlin và Java có thể tương tác với nhau, điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng chúng cùng nhau trong dự án, cũng như bạn có thể viết lại mã Java trong Kotlin. Cú pháp của Kotlin ngắn gọn hơn Java. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao sử dụng Kotlin, những lợi thế của nó và một số hướng dẫn về các chủ đề khác của Kotlin.

Các tính năng của Kotlin

Súc tích: Kotlin ngắn gọn hơn Java, bạn sẽ cần viết ít hơn khoảng 40% dòng mã so với Java.

Khả năng tương tác: Kotlin có khả năng tương tác cao với Java. Bạn sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn nào khi sử dụng Kotlin trong một dự án Java.

Mã nguồn mở: Kotlin là ngôn ngữ lập trình nguồn mở.

Phát triển bền vững: Bạn có thể tin tưởng kotlin vì điều này được phát triển bởi công ty nổi tiếng và nổi tiếng JetBrains.

Giàu tính năng: Kotlin cung cấp một số tính năng nâng cao như nạp chồng toán tử, biểu thức Lambda, mẫu chuỗi, v.v.

Dễ dàng: Kotlin là ngôn ngữ lập trình rất dễ học. Nếu bạn đã đến từ một nền tảng Java, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu Kotlin.

Ít xảy ra lỗi hơn: Như tôi đã đề cập lúc đầu, Kotlin là ngôn ngữ lập trình statically-typed, giúp bạn có thể bắt lỗi tại thời gian biên dịch, vì các ngôn ngữ lập trình statically-typed thực hiện kiểm tra tại thời gian biên dịch.

+KOTLIN CĂN BẢN
» Bắt đầu
1 Tạo và chạy chương trình Kotlin đầu tiên với Eclipse IDE
2 Tạo và chạy chương trình Kotlin đầu tiên với IntelliJ IDEA
3 Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world
» Căn bản
4 Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers
5 Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin
6 Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu
7 Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical
8 Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()
9 Ghi chú (comment) trong Kotlin
» Kiểu dữ liệu
10 Thao tác với chuỗi trong Kotlin
11 Mảng (Array) trong Kotlin
12 Ranges trong Kotlin
» Control Flow
13 Lệnh if .. else trong Kotlin
14 Lệnh When trong Kotlin
15 Vòng lặp For trong Kotlin
16 Vòng lặp While trong Kotlin
17 Vòng lặp do-while trong Kotlin
18 Lệnh continue trong Kotlin
19 Lệnh break trong Kotlin
» Function
20 Function trong Kotlin
21 Đệ quy trong Kotlin
22 Tham số function trong Kotlin
23 Hàm Lambda trong Kotlin
» Exception
» OOP

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Lệnh read và readln trong Pascal

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu,…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Cách khai báo biến trong C++

Cách khai báo biến trong C++

C++ là một ngôn ngữ bậc trung nằm giữa bậc cao và bậc thấp, nó…

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa trong Pascal là danh sách những từ khóa mà bạn không được…

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)

Trong ngôn ngữ C++ cũng như các ngôn ngữ lập trình khác như JAVA, C#,…

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Các kiểu dữ liệu trong C++ và cách khai báo

Các kiểu dữ liệu trong C++ và cách khai báo

Thông thường chúng ta chia ra làm hai loại kiểu dữ liệu đó là chữ…

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Kiểm tra chẵn lẻ của một số trong C++

Kiểm tra chẵn lẻ của một số trong C++

Hằng (const) trong Pascal

Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm…

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Top