NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng hàm numpy amin() để tìm phần tử nhỏ nhất trong một mảng. Hàm này rất hữu ích trong việc xử lý dữ liệu, cho phép bạn nhanh chóng xác định giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp dữ liệu. Dù bạn làm việc với mảng một chiều hay nhiều chiều, hàm amin() cung cấp các tùy chọn linh hoạt để giúp bạn tìm giá trị nhỏ nhất theo bất kỳ trục nào trong mảng. Hãy cùng khám phá cách sử dụng hàm numpy amin() qua các ví dụ cụ thể dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về hàm amin() trong NumPy

Hàm amin() trả về phần tử nhỏ nhất của một mảng hoặc phần tử nhỏ nhất theo một trục cụ thể. Dưới đây là cú pháp của hàm amin():

numpy.amin(a, axis=None, out=None, keepdims=<no value>, initial=<no value>, where=<no value>)

Hàm amin() tương đương với phương thức min() của đối tượng ndarray:

ndarray.min(axis=None, out=None, keepdims=False, initial=<no value>, where=True)

Ví dụ về hàm amin() trong NumPy

Hãy xem một số ví dụ về cách sử dụng hàm amin().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sử dụng hàm numpy amin() với mảng 1-D

Ví dụ sau sử dụng hàm numpy amin() để tìm giá trị nhỏ nhất trong một mảng 1-D:

import numpy as np
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
a = np.array([1, 2, 3])
min_value = np.amin(a)
print(min_value)

Kết quả:

1

Cách hoạt động:

Đầu tiên, tạo một mảng mới có ba số 1, 2, và 3:

a = np.array([1, 2, 3])

Tiếp theo, tìm số nhỏ nhất bằng cách sử dụng hàm amin():

min_value = np.amin(a)

Cuối cùng, hiển thị kết quả:

print(min_value)

Sử dụng hàm numpy amin() với mảng nhiều chiều

Ví dụ sau sử dụng hàm amin() để tìm số nhỏ nhất trong một mảng 2-D:

import numpy as np
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
a = np.array([
  [1, 2],
  [3, 4]
])
min_value = np.amin(a)
print(min_value)

Kết quả:

1

Nếu bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trên mỗi trục, bạn có thể sử dụng tham số axis. Ví dụ, sau đây sử dụng hàm amin() để tìm giá trị nhỏ nhất trên trục 0:

import numpy as np
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
a = np.array([
  [1, 2],
  [3, 4]
])
min_value = np.amin(a, axis=0)
print(min_value)

Screenshot 202024 06 06 20173906 png

Kết quả:

[1 2] 

Tương tự, bạn có thể sử dụng hàm amin() để tìm giá trị nhỏ nhất trên trục 1:

import numpy as np
#Bài viết này được đăng tại freetuts.net
a = np.array([
  [1, 2],
  [3, 4]
])
min_value = np.amin(a, axis=1)
print(min_value)

Kết quả:

Screenshot 202024 06 06 20173918 png

[1 3]

Kết bài

Qua các ví dụ minh họa, bạn đã thấy cách sử dụng hàm numpy amin() để tìm phần tử nhỏ nhất trong một mảng hoặc phần tử nhỏ nhất theo một trục cụ thể. Hàm này rất linh hoạt và hữu ích trong việc phân tích dữ liệu, giúp bạn dễ dàng xác định giá trị nhỏ nhất một cách nhanh chóng và chính xác. Bằng cách nắm vững hàm amin(), bạn có thể tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin thống kê chính xác. Hãy áp dụng kiến thức này vào các bài toán thực tế của bạn để nâng cao hiệu quả công việc.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top