NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng hàm numpy multiply() hoặc toán tử * để trả về tích của hai mảng có kích thước bằng nhau theo từng phần tử. Phép nhân từng phần tử giữa hai mảng là một thao tác cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng trong việc xử lý và phân tích dữ liệu. Thông qua các ví dụ minh họa cụ thể, bạn sẽ nắm vững cách sử dụng toán tử * và hàm multiply() của NumPy để thực hiện các phép nhân này một cách hiệu quả và chính xác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Toán tử * hoặc hàm multiply() trả về tích của hai mảng có kích thước bằng nhau bằng cách thực hiện phép nhân từng phần tử.

Hãy cùng xem một số ví dụ về việc sử dụng toán tử * và hàm multiply().

Sử dụng hàm multiply() và toán tử * để trả về tích của hai mảng 1D trong NumPy

Ví dụ sau sử dụng toán tử * để lấy tích của hai mảng 1-D:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import numpy as np

a = np.array([1, 2])
b = np.array([3, 4])

c = a * b
print(c)

Kết quả:

[3 8]

Screenshot 202024 06 08 20224359 png

Cách hoạt động:

Đầu tiên, tạo hai mảng 1D với hai số trong mỗi mảng:

a = np.array([1, 2])
b = np.array([3, 4])

Thứ hai, lấy tích của hai mảng ab bằng cách sử dụng toán tử *:

c = a * b

Toán tử * trả về tích của mỗi phần tử trong mảng a với phần tử tương ứng trong mảng b:

[1*3, 2*4] = [3, 8]

Tương tự, bạn có thể sử dụng hàm multiply() để lấy tích của hai mảng 1D như sau:

import numpy as np

a = np.array([1, 2])
b = np.array([3, 4])

c = np.multiply(a, b)
print(c)

Kết quả:

[3 8]

Sử dụng hàm multiply() và toán tử * để lấy tích của hai mảng 2D trong NumPy

Ví dụ sau sử dụng toán tử * để lấy tích của hai mảng 2-D:

import numpy as np

a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
b = np.array([[5, 6], [7, 8]])

c = a * b
print(c)

Screenshot 202024 06 08 20224342 png

Kết quả:

[[ 5 12]
 [21 32]]

Trong ví dụ này, toán tử * thực hiện phép nhân từng phần tử:

[[ 1*5  2*6]
 [3*7 4*8]]

Tương tự, bạn có thể sử dụng hàm multiply() để tìm tích của hai mảng 2D:

import numpy as np

a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
b = np.array([[5, 6], [7, 8]])

c = np.multiply(a, b)
print(c)

Kết quả:

[[ 5 12]
 [21 32]]

Kết bài

Sử dụng toán tử * hoặc hàm multiply() để tìm tích của hai mảng có kích thước bằng nhau theo từng phần tử là một kỹ thuật cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong khoa học dữ liệu và lập trình. Các ví dụ và hướng dẫn cụ thể trong bài viết không chỉ giúp bạn hiểu rõ cách thức thực hiện mà còn cung cấp nền tảng vững chắc để áp dụng vào các bài toán thực tế. Việc nắm vững kỹ năng này sẽ giúp bạn tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu suất làm việc, từ đó đạt được kết quả phân tích chính xác và nhanh chóng hơn.

Cùng chuyên mục:

Cách dừng Luồng trong Python

Cách dừng Luồng trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Top