NUMPY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng hàm numpy divide() hoặc toán tử / để tìm thương số của hai mảng có kích thước bằng nhau theo từng phần tử. Phương pháp này rất hữu ích trong việc thực hiện các phép chia trên mảng một cách hiệu quả và chính xác, giúp tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu trong các bài toán thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về hàm divide() trong NumPy

Toán tử / hoặc hàm divide() trả về thương số của hai mảng có kích thước bằng nhau bằng cách thực hiện phép chia từng phần tử.

Ví dụ sử dụng hàm divide() và toán tử /

Sử dụng hàm NumPy divide() và toán tử / để tìm thương số của hai mảng 1D

Ví dụ sau sử dụng toán tử / để tìm thương số của hai mảng 1D:

import numpy as np

a = np.array([8, 6])
b = np.array([2, 3])

c = a / b
print(c)

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

[4. 2.]

Screenshot 202024 06 08 20221740 png

Cách thức hoạt động:

Tạo hai mảng 1D, mỗi mảng có hai số:

a = np.array([8, 6])
b = np.array([2, 3])

Tìm thương số của a/b bằng cách sử dụng toán tử /:

c = a / b

Toán tử / trả về thương số của từng phần tử trong mảng a với phần tử tương ứng trong mảng b:

[8/2, 6/3] = [4, 2]

Tương tự, bạn có thể sử dụng hàm divide() để tìm thương số của hai mảng 1D như sau:

import numpy as np

a = np.array([8, 6])
b = np.array([2, 3])

c = np.divide(a, b)
print(c)

Kết quả:

[4. 2.]

Sử dụng hàm NumPy divide() và toán tử / để tìm thương số của hai mảng 2D

Ví dụ sau sử dụng toán tử / để tìm thương số của hai mảng 2D:

import numpy as np

a = np.array([[10, 8], [6, 4]])
b = np.array([[5, 2], [2, 1]])

c = a / b
print(c)

Kết quả:

[[2. 4.]
 [3. 4.]]

Trong ví dụ này, toán tử / thực hiện phép chia từng phần tử:

[[ 10/5  8/2]
 [ 6/2  4/1]]

Tương tự, bạn có thể sử dụng hàm divide() để tìm thương số của hai mảng 2D:

import numpy as np

a = np.array([[10, 8], [6, 4]])
b = np.array([[5, 2], [2, 1]])

c = np.divide(a, b)
print(c)

Screenshot 202024 06 08 20221727 png

Kết quả:

[[2. 4.]
 [3. 4.]]

Kết bài

Sử dụng toán tử / hoặc hàm divide() để tìm thương số của hai mảng có kích thước bằng nhau theo từng phần tử là một kỹ thuật cơ bản và quan trọng trong xử lý dữ liệu. Việc nắm vững kỹ năng này sẽ giúp bạn thực hiện các phép tính toán học trên mảng một cách hiệu quả và chính xác, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và tối ưu hóa quá trình phân tích dữ liệu. Bằng cách áp dụng các ví dụ và hướng dẫn cụ thể trong bài viết này, bạn sẽ có thể dễ dàng áp dụng kiến thức vào các bài toán thực tế, giúp công việc của bạn trở nên thuận lợi và chuyên nghiệp hơn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top